Narada dyrektorów w starostwie

Data publikacji: 31 sierpnia 2015
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Jutro w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących odbędzie się uroczysta powiatowa inauguracja roku szkolnego 2015/2016. A dziś dyrektorzy powiatowych jednostek oświatowych spotkali się na roboczej naradzie w starostwie, którą prowadziła naczelnik Wydziału Edukacji Elżbieta Susek. W początkowej części spotkania uczestniczył również starosta Józef Burdziak.

Jutro w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących odbędzie się uroczysta powiatowa inauguracja roku szkolnego 2015/2016. A dziś dyrektorzy powiatowych jednostek oświatowych spotkali się na roboczej naradzie w starostwie, którą prowadziła naczelnik Wydziału Edukacji Elżbieta Susek. W początkowej części spotkania uczestniczył również starosta Józef Burdziak.
– Wkraczamy w nowy rok szkolny, w kolejny etap realizacji programu naprawczego, który w pierwszej kolejności obejmie naprawę finansów publicznych oraz zmianę organizacyjną w ramach starostwa – poinformował starosta. – Przed nami są również ważne dyspozycje, które będą stopniowo przekazywane jednostkom oświatowym – dodał.
Poinformował również zebranych, że od nowego roku szkolnego dyrektorem Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej będzie nadal Elżbieta Kanas-Kiczka, której wręczył akt powierzenia obowiązków.
Gratulacje i życzenia z rąk starosty, z okazji jubileuszu 35-lecia swojej pracy zawodowej, odebrał Jacek Pieczyk, dyrektor Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury im. Henryka Jordana.
Z kolei Wojciechowi Łempickiemu, dyrektorowi Centrum Kształcenia Ustawicznego, starosta pogratulował 25-lecia pracy zawodowej.
W programie dzisiejszej narady znalazły się m.in. informacje o szkoleniach dla kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych, realizacja programu „Wyprawka szkolna”, informacja o zwiększeniu planów szkół na wyposażenie gabinetów lekarsko-pielęgniarskich i inne ważne dla funkcjonowania placówek oświatowych zagadnienia.

Call Now ButtonZadzwoń teraz