O krok od UNESCO

Data publikacji: 2 września 2015

Starosta Józef Burdziak i wicestarosta Marian Szukalski uczestniczyli dziś (2 września) w Zabytkowej Kopalni Srebra w roboczej debacie z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz samorządowców z Tarnowskich Gór i Bytomia. W spotkaniu brał również udział poseł Tomasz Głogowski.

Starosta Józef Burdziak i wicestarosta Marian Szukalski uczestniczyli dziś (2 września) w Zabytkowej Kopalni Srebra w roboczej debacie z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz samorządowców z Tarnowskich Gór i Bytomia. W spotkaniu brał również udział poseł Tomasz Głogowski.
Eksperci ze Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej – prezes Marek Kandzia i wiceprezes Zbigniew Pawlak – przedstawili stan przygotowań do wpisania tarnogórskiej kopalni ołowiu, srebra i cynku – wraz z jej unikatowym systemem odwadniania i wykorzystania wód podziemnych do celów spożywczych i przemysłowych – na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Wniosek, spełniający wszystkie kryteria merytoryczne i liczący ponad 600 stron, został już wysłany w wersji elektronicznej do Paryża, natomiast teraz, do końca grudnia, musi powstać plan ochrony i zabezpieczenia obiektów objętych tym wnioskiem. Dokument ten ma jednoznacznie wskazywać, kto ma chronić dobro ujęte we wniosku oraz ile to wszystko będzie kosztowało.
Podczas spotkania Barry Gamble z Wielkiej Brytanii na przykładzie górnictwa Kornwalii przedstawił korzyści wynikające z wpisania terenów poprzemysłowych na Listę Światowego Dziedzictwa.
Głównym celem spotkania było uświadomienie samorządowcom, że sam wpis na listę UNESCO nie wystarczy. Trzeba zrobić wszystko, by tego prestiżowego wyróżnienia nie stracić. Były już bowiem przypadki bezpowrotnego skreślenia z listy UNESCO z powodu zaniedbań i braku ochrony.
Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO liczy 1031 dóbr położonych na terytorium 163 państw. Jest to 197 dóbr przyrodniczych, 802 dobra kulturowe i 32 dobra mieszane, kulturowo-przyrodnicze.

Call Now ButtonZadzwoń teraz