Co dalej z odpadami po Zakładach Chemicznych?

Data publikacji: 4 września 2015
Herb Powiatu Tarnogórskiego

– Czeka nas jeszcze jedno spotkanie w Warszawie. Poprosiłem o miesiąc czasu. Musimy się też spotkać z prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – relacjonuje wicestarosta Marian Szukalski efekty negocjacji delegacji starostwa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotyczących warunków finansowania kolejnego etapu unieszkodliwiania toksycznych odpadów po Zakładach Chemicznych w Tarnowskich Górach. – Zależy nam na tym, aby nasz wniosek był nie dobrze czy bardzo dobrze, lecz świetnie przygotowany.

– Czeka nas jeszcze jedno spotkanie w Warszawie. Poprosiłem o miesiąc czasu. Musimy się też spotkać z prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – relacjonuje wicestarosta Marian Szukalski efekty negocjacji delegacji starostwa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotyczących warunków finansowania kolejnego etapu unieszkodliwiania toksycznych odpadów po Zakładach Chemicznych w Tarnowskich Górach. – Zależy nam na tym, aby nasz wniosek był nie dobrze czy bardzo dobrze, lecz świetnie przygotowany. Dotacji, o którą wnioskowaliśmy, Narodowy Fundusz nam nie da, ale mamy zapewnienie, że NFOŚ i WFOŚ zapewnią nam wkład własny do wniosku unijnego, który w starostwie przygotujemy – precyzuje wicestarosta.
Przypomnijmy, że 27 sierpnia 2015 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbyło się robocze spotkanie dotyczące dofinansowania przedsięwzięcia pod nazwą „Likwidacja zwałowiska nr 4, 4a i 6 oraz dokończenie wyburzeń, rekultywacji zwałowisk i obszaru zakładowego na terenie byłych Zakładów Chemicznych Tarnowskie Góry w Tarnowskich Górach”. Starostwo Powiatowe reprezentowali: wicestarosta Marian Szukalski, naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Bartosz Skawiński i pracownik tego wydziału Marcin Stankowski. Swojego wsparcia udzielił im uczestniczący również w tym spotkaniu poseł Tomasz Głogowski.
Na spotkaniu przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformowali, że nie jest możliwe dofinansowanie przedsięwzięcia we wnioskowanej przez Starostę Tarnogórskiego kwocie ponad 43 mln zł oraz uzasadnili, że wynika to z ograniczonego budżetu dotacyjnego programu priorytetowego nr 2.2. Ochrona powierzchni ziemi oraz faktu, że planowane przedsięwzięcie wydaje się być zgodne z warunkami dofinansowania ze środków unijnych w nowej perspektywie 2014-2020 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego, w ramach którego pierwszy konkurs jest przewidziany na listopad br. Zgodnie z ogólnie przyjętym stanowiskiem NFOŚiGW, wsparcie przedsięwzięć ze środków krajowych nie może konkurować i wypierać środków unijnych dla finansowanych przedsięwzięć.
Podczas spotkania wicestarosta Marian Szukalski poinformował o pilnej potrzebie realizacji tego przedsięwzięcia z uwagi na oczekiwania mieszkańców powiatu. Zapytał również o możliwość sfinansowania przez NFOŚiGW usunięcia odpadów z terenów, do których tytuł własności posiadają osoby prywatne. W odpowiedzi poinformowano delegację starostwa, że zgodnie z obowiązującym programem priorytetowym, w ramach którego rozpatrywany jest wniosek, takie koszty nie mogą zostać sfinansowane ze środków NFOŚiGW.
Ostatecznie ustalono, że Starosta Tarnogórski przygotuje korektę wniosku o dofinansowanie uwzględniającą zmniejszenie kwoty dotacji z NFOŚiGW. Nowy montaż finansowy przedsięwzięcia uwzględniać musi wysokość dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który wstępnie udzielił promesy dofinansowania przedsięwzięcia. Kolejnym krokiem będzie aplikowanie o środki unijne w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W chwili obecnej nie zostały jeszcze zatwierdzone wszystkie wymagane dokumenty do ogłoszenia konkursu.
Przedstawiciele NFOŚiGW zapewnili o swojej przychylności dla działań unieszkodliwienia odpadów po byłych Zakładach Chemicznych „Tarnowskie Góry” oraz poinformowali, iż zamierzają zaprosić przedstawicieli Starostwa Powiatowego na szkolenie, mające na celu poprawne przygotowanie wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych.

Call Now ButtonZadzwoń teraz