BIP

Poświęcenie kapliczki świętego Floriana w Strzybnicy

Data publikacji: 7 września 2015

W sobotę 5 września o godzinie 16.00 przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej “Florian” w Strzybnicy uroczyście poświęcono kapliczkę z figurą patrona jednostki, świętego Floriana. Pod figurką umieszczono, w specjalnej tubie, imiona i nazwiska fundatorów, wśród których jest starosta tarnogórski Józef Burdziak. – Wspomogłem budowę kapliczki jako osoba prywatna – podkreśla starosta.

Po uroczystym poświęceniu kapliczki przez proboszcza Stanisława Knurę, starosta Burdziak złożył na ręce prezesa OSP “Florian” Jana Ozgi list gratulacyjny, w którym napisał:


W sobotę 5 września o godzinie 16.00 przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej “Florian” w Strzybnicy uroczyście poświęcono kapliczkę z figurą patrona jednostki, świętego Floriana. Pod figurką umieszczono, w specjalnej tubie, imiona i nazwiska fundatorów, wśród których jest starosta tarnogórski Józef Burdziak. – Wspomogłem budowę kapliczki jako osoba prywatna – podkreśla starosta.

Po uroczystym poświęceniu kapliczki przez proboszcza Stanisława Knurę, starosta Burdziak złożył na ręce prezesa OSP “Florian” Jana Ozgi list gratulacyjny, w którym napisał:

“Ochotnicza Straż Pożarna „Florian” w Strzybnicy posiada nie tylko nowoczesny sprzęt i wspaniałą ekipę profesjonalnych strażaków i ratowników niosących bezinteresownie pomoc innym ludziom z narażeniem własnego życia i zdrowia. Od dziś ma także własną kapliczkę z figurą swojego patrona, świętego Floriana.
Z okazji dzisiejszej uroczystości poświęcenia tej kapliczki życzę Wam, Druhny i Druhowie, aby święty Florian wspierał Was w wypełnianiu Waszej misji, aby zawsze czuwał nad Wami i Waszymi rodzinami, i aby pod jego opieką każdy Wasz wyjazd na akcję ratowniczo-gaśniczą kończył się szczęśliwym powrotem do domu.
Pragnę przy tej okazji wyrazić swoje najwyższe uznanie dla Waszej społecznej służby pełnionej Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”.

W uroczystości uczestniczyli, oprócz mieszkańców Strzybnicy, także zaproszeni goście, a wśród nich: radna wojewódzka Lucyna Ekkert, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Andrzej Pilot, a także wiceburmistrz Tarnowskich Gór Piotr Skrabaczewski. Zasłużonym strażakom wręczono odznaczenia. Uroczystość zakończyła się poczęstunkiem.

Dziękujemy panu Henrykowi Jarząbkowi za wspaniałe zdjęcia, wykonane na naszą prośbę, które z przyjemnością publikujemy.

Call Now ButtonZadzwoń teraz