Razem łatwiej – Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych

Data publikacji: 8 września 2015
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Starosta Tarnogórski oraz Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zapraszają organizacje pozarządowe z terenu powiatu tarnogórskiego do aktywnego włączenia się w przygotowanie Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych, którego celem będzie prezentacja stowarzyszeń oraz umocnienie wzajemnych kontaktów pomiędzy działającymi przedstawicielami III sektora, samorządu, jak i bezpośrednich odbiorców działań – mieszkańców powiatu tarnogórskiego.

Starosta Tarnogórski oraz Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zapraszają organizacje pozarządowe z terenu powiatu tarnogórskiego do aktywnego włączenia się w przygotowanie Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych, którego celem będzie prezentacja stowarzyszeń oraz umocnienie wzajemnych kontaktów pomiędzy działającymi przedstawicielami III sektora, samorządu, jak i bezpośrednich odbiorców działań – mieszkańców powiatu tarnogórskiego.
Według planowanej koncepcji Forum podzielone zostanie na części, gdzie stowarzyszenia będą mogły się zaprezentować poprzez rozgrywki sportowe, wystawy, warsztaty, panele dyskusyjne, pokazy, prelekcje, na które zapraszamy również kluby sportowe oraz uczniowskie kluby sportowe. Będzie to możliwość do promocji prężnie działających stowarzyszeń.
Spotkanie informacyjne w sprawie Forum odbędzie się 15 września br. (wtorek) w Centrum Kultury Śląskiej – Pałac w Nakle Śląskim, ul. Parkowa 1, o godz. 16.00, na które zapraszamy wszystkie stowarzyszenia, chętne do udziału w przedsięwzięciu.
Zgłoszenia do udziału w Forum (np. w formie prezentacji, wykładu, turnieju sportowego itp.) prosimy przesyłać droga elektroniczną do dnia 14 września br. na adres: promocja@tarnogorski.pl do Wydziału Strategii, Promocji i Sportu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, tel. 32 381 87 53.
Na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach www.tarnogorski.pl z początkiem października dostępny będzie plan imprezy, data, godziny rozpoczęcia oraz uczestnicy.

Call Now ButtonZadzwoń teraz