Marek Kandzia – nasz kandydat do Dyplomu Marszałka za Zasługi dla Rozwoju Turystyki

Data publikacji: 10 września 2015
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Z wnioskiem o przyznanie Markowi Kandzi, prezesowi Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, Dyplomu Marszałka Województwa Śląskiego za Zasługi dla Rozwoju Turystyki w 2015 roku, wystąpił starosta tarnogórski Józef Burdziak. Każdemu powiatowi ziemskiemu i miastu na prawach powiatu przysługiwało zgłoszenie tylko jednej kandydatury. Decyzja o przyznaniu dyplomu należy do marszałka. Dyplomy zostaną wręczone laureatom 25 września, podczas wojewódzkich obchodów Światowego Dnia Turystyki, które odbędą się w Stajniach Książęcych w Pszczynie. Trzymamy kciuki za naszego kandydata.

Z wnioskiem o przyznanie Markowi Kandzi, prezesowi Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, Dyplomu Marszałka Województwa Śląskiego za Zasługi dla Rozwoju Turystyki w 2015 roku, wystąpił starosta tarnogórski Józef Burdziak. Każdemu powiatowi ziemskiemu i miastu na prawach powiatu przysługiwało zgłoszenie tylko jednej kandydatury. Decyzja o przyznaniu dyplomu należy do marszałka. Dyplomy zostaną wręczone laureatom 25 września, podczas wojewódzkich obchodów Światowego Dnia Turystyki, które odbędą się w Stajniach Książęcych w Pszczynie. Trzymamy kciuki za naszego kandydata.
A oto uzasadnienie wniosku:
Pan Marek Kandzia od 1976 jest członkiem, a od 1998 roku pełni funkcję Prezesa Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej. To w naszym mieście i powiecie postać, której przedstawiać nie trzeba. Jest aktywnym działaczem, głęboko zaangażowanym
w promocję i rozwój turystyki, jak i pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego regionu.
Uczestniczył w tworzeniu Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Wieloletni współorganizator takich imprez jak Gwarki Tarnogórskie, których kluczowym elementem jest tradycyjny pochód historyczny ulicami miasta, Piknik Gwarecki, Tarnogórskie Czwartki i wielu innych wydarzeń, jak sesje i konferencje naukowe.
Spektrum tematyczne prezentowanych przez zapraszanych na nie prelegentów jest bardzo szerokie – począwszy od problematyki historycznej, poprzez zagadnienia społeczne, gospodarcze, dotyczące ochrony zabytków, a zwłaszcza turystyki. To właśnie pod jego przewodnictwem Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej odniosło liczne sukcesy. Aktualnie SMZT walczy o wpisanie podziemi tarnogórskich tj. Kopalni Zabytkowej i Sztolni Czarnego Pstrąga wraz z unikatowym systemem odwodnienia i wykorzystania wód podziemnych do celów spożywczych i przemysłowych na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Marek Kandzia był współorganizatorem trzech Międzynarodowych Interdyscyplinarnych Plenerów Artystycznych w latach 2007, 2011 i 2013 w których brali udział artyści ze Słowacji, Węgier, Niemiec i Chin.
Zorganizował sześć edycji Pikników Gwareckich – to lokalna inicjatywa edukacyjna, impreza, podczas której promowane były lokalne zwyczaje, historia regionu oraz odbywały się występy zespołów folklorystycznych.
Obecnie współorganizuje Industriadę – Święto Szlaku Zabytków Techniki Woj. Śląskiego, gdzie inicjuje konkursy fotograficzne, malarskie, dla dzieci i młodzieży, konkursy sprawnościowe jak wypłukiwanie kruszcu oraz edukacyjne jak pokaz pracy Gwarków.
Od wielu lat aktywnie przyczynia się do organizacji Dni Gwarków, które stanowią jeden
z najbardziej rozpoznawalnych produktów turystycznych Miasta Tarnowskie Góry,
ale i regionu. Gwarki Tarnogórskie to impreza promująca historię oraz tradycje regionu śląskiego. Gwoździem programu każdej edycji Gwarków jest pochód historyczny ulicami miasta, w którym uczestniczą postaci historyczne związane z miastem. Aktywność i zaangażowanie w tej materii wymaga dużego zaangażowania, pasji i poświęcenia wiele czasu. Wszystkie te działania podejmuje
społecznie.
Jest długoletnim członkiem Rady Krajowej Regionalnych Towarzystw Kultury, w latach 1994 do 2008 był reprezentantem województwa katowickiego a następnie śląskiego. Jest to gremium skupiające ponad 2500 lokalnych stowarzyszeń z całego kraju, które współpracuje
z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Te działania również podejmuje w czynie społecznym.
Współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi w kraju oraz z założonym
na Węgrzech w Bekescsabie stowarzyszeniem Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.
Wiele prywatnego czasu poświęcił na organizację pięciu Konferencji Ekologicznych Regionu Tarnogórskiego współorganizowanego przez SMZT, Miasto Tarnowskie Góry i Starostwo Powiatowe. To właśnie dzięki nim doszło do rozpoczęcia likwidacji „bomby ekologicznej”, którą stanowi wysypisko po byłych „Zakładach Chemicznych” w Tarnowskich Górach. Po każdej konferencji wydane były materiały w postaci oddzielnych publikacji, które współfinansował WFOŚ w Katowicach. Te wszystkie działania z pozoru niemające nic wspólnego z turystyką są kluczowe dla rozwoju turystyki w regionie, dzięki likwidacji barier hamujących jej dynamiczny rozkwit.
Marek Kandzia to autor i współautor wielu artykułów prasowych, opracowań i albumów dokumentujących historię miasta i regionu. Wraz z ośrodkami naukowymi inicjuje badania nad historią działalności przemysłowej człowieka w regionie tarnogórskim współfinansowane przez Śląski Urząd Marszałkowski.
Nadzorował przygotowanie wniosku o wpisanie podziemi tarnogórskich na prestiżową prezydencką listę „Pomników Historii”, co nastąpiło w 2004 roku.
Wśród wielu osiągnięć Marka Kandzi, znaczącym sukcesem jest przyznany w 2007 roku przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego medal „Zasłużony dla Kultury Polskiej”
za działalność na rzecz propagowania idei regionalizmu w szkołach oraz działalność popularyzatorską zabytków techniki w województwie śląskim. W 2009 roku został wyróżniony przez Burmistrza Tarnowskich Gór tzw. „Srebrnym Skrzydłem” za całokształt działalności na rzecz małej ojczyzny.
Jego pasja związana z zachowaniem i kultywowaniem historii miasta jest nie tylko wyrazem przywiązania do rodzinnego miasta, ale także sposobem na aktywne życie
i w pewnym sensie także misją nauczyciela.
Przewodniczy zespołowi przygotowującemu dokumentację do wpisu tarnogórskich podziemi na światową listę dziedzictwa UNESCO. Jest to wieloletnia praca wymagająca znakomitej znajomości historii regionu.
Dowodem jego aktywnej postawy i zaangażowania są sukcesy stowarzyszenia, zwieńczone licznymi wyróżnieniami i nagrodami jak np. wyróżnienie w konkursie „Pro Publico Bono” – za najlepsze dzieło obywatelskie W konkursie tym nagradzane są najlepsze inicjatywy organizacji pozarządowych, doceniane są zwłaszcza dokonania lokalne istotne dla „małych ojczyzn”, ważne jest promowanie inicjatyw obywatelskich i działania zgodne z etyką.
W kwietniu 2012 r. w kopalni udostępniono turystom nowe, zmodernizowane Muzeum Górnictwa oraz udźwiękowiono blisko dwukilometrową podziemną trasę. Turyści mogą zobaczyć jak funkcjonowała jedna z pierwszych na kontynencie europejskim maszyn parowych i posłuchać odgłosów ciężkiej pracy dawnych gwarków.
W 2013 roku Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej otrzymało również nagrodę
i tytuł Strażnika Dziedzictwa RP w kategorii „Nagroda krajowa dla instytucji”, przyznawana przez marszałka senatu. Uzasadnieniem przyznania nagrody była wytrwała, wieloletnia opieka nad dziedzictwem przemysłowym.
W roku 2014 Zabytkowa Kopalnia Srebra została wpisana, jako Punkt Kotwiczny na listę Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego, tzw. ERIH, skupiającego około 200 zabytków techniki w Europie, z czego 80 to tak zwane Punkty Kotwiczne, czyli najważniejsze zabytki w historii przemysłowej Europy, które odegrały najważniejszą rolę w kształtowaniu współczesnej Europy.
W 2014 roku Zabytkowa Kopalnia Srebra otrzymała, jako jedna z dziesięciu w Polsce Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej dla Najlepszego Produktu Turystycznego roku 2014.
Również w roku 2014 Skansen Maszyn Parowych, znajdujący się na terenie Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach został wyposażony w kilkanaście nowych tablic informacyjnych w trzech wersjach językowych, z wyraźnym kodem QR, Dzięki temu odwiedzający to miejsce turyści mogą jeszcze lepiej poznać historię unikatowych eksponatów za pomocą smartfona lub tabletu z dostępem do internetu. Po zeskanowaniu kodów na ekranie smartfona lub tabletu wyświetlany jest dodatkowy opis, dane techniczne eksponatu, różne ciekawostki i archiwalne zdjęcia.
W 2015 roku wzbogacono ofertę turystyczną kopalni o dodatkową atrakcję- miniwąskotorową kolejkę skansenową. W 2015 roku zorganizowano również „Nocną wakacyjną szychtę na Silbergrubie” – zejście schodami ewakuacyjnymi ponad 200 stopni
w dół na głębokość 40 metrów, podziwianie szybu Anioł zza krat, zwiedzanie fragmentu podziemnej trasy bez prądu oraz niezwykły pokaz pracy gwarków na samym przodku.
W 2015 roku z inicjatywy SMZT zorganizowano również „ Podziemną kąpiel w Sztolni Czarnego Pstrąga” – 30 uczestników – tzw. Morsy z Chechła zeszło kilkadziesiąt metrów pod ziemię i przeszli 600-metrowy odcinek Sztolni Czarnego Pstrąga, gdzie woda ma temperaturę 6 o C w czasie 20 minut.. Był to niezwykle nowatorski event, najprawdopodobniej pierwsze tego typu morsowanie w Polsce.
Stowarzyszenie aktywnie współpracuje z władzami konserwatorskimi i muzealnymi w zbieraniu, zabezpieczaniu i upowszechnianiu zabytków powiatu tarnogórskiego – kolebki nowoczesnego przemysłu górniczego i hutniczego, przez: zbieranie literatury itp. materiałów dotyczących Ziemi Tarnogórskiej, zabezpieczenie zabytkowych nieruchomości i ruchomości, ich konserwacja i odbudowa, urządzenie muzeum podziemnego i zabytkowej kopalni pokazowej, zorganizowanie muzeum regionalnego Ziemi Tarnogórskiej, organizowanie spotkań odczytów, dyskusji imprez obrazujących tradycję i historię Ziemi Tarnogórskiej „Dni Gwarków”, wydawanie i publikowanie materiałów informacyjno – historycznych, powiązanie przeszłości historycznej z teraźniejszością. Stowarzyszenie jest inicjatorem i organizatorem wielu inicjatyw w sferze szeroko pojętej kultury, zawiera się w nich m.in. „organizacja spotkań odczytowo – dyskusyjnych oraz imprez nawiązujących do tradycji ziemi tarnogórskiej”.
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej to jedna z najbardziej zasłużonych organizacji dla Tarnowskich Gór, powiatu, jak i całego Górnego Śląska. Bez pracy tych społeczników nie byłoby Zabytkowej Kopalni Srebra, Sztolni Czarnego Pstrąga, Dzwonnicy Gwarków, budynku Sedlaczka i Muzeum, a także święta miasta Dni Gwarków, Pikniku Gwareckiego, Tarnogórskich Czwartków czy tygodnika „Gwarek”.

Liczne sukcesy, jak i prężna działalność stowarzyszenia w sferze turystyki to zasługa wszystkich jego członków, ale pan Marek Kandzia jest kołem napędowym wszystkich tych działań. To jego pasja, aktywność i determinacja w promowaniu turystyki pozwala osiągać organizacji taką skuteczność oraz ustawicznie realizować coraz to nowe cele zwieńczone nie tylko małymi, lokalnymi i regionalnymi nagrodami i dyplomami, ale i dużym uznaniem na arenie ogólnopolskiej. Jego pasja pozwala na ciągłe wzbogacanie i unowocześnianie oferty turystycznej Kopalni Zabytkowej i Sztolni Czarnego Pstrąga. Szereg zarówno odbywających się od dawna, jak i nowych eventów, konferencji, wystaw oraz debat pozwala na promocję zabytków przemysłowych regionu na szeroką skalę przyczyniając się do promocji turystycznej Górnego Śląska w kraju i za granicą.

Call Now ButtonZadzwoń teraz