Przeprowadzka filii Młodzieżowego Domu Kultury

Data publikacji: 17 września 2015
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadań oświatowych jest kolejnym – po reorganizacji starostwa – działaniem, realizowanym zgodnie z Programem Postępowania Naprawczego dla Powiatu Tarnogórskiego, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Tarnogórskiego 17 lutego 2015 roku.

Zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadań oświatowych jest kolejnym – po reorganizacji starostwa – działaniem, realizowanym zgodnie z Programem Postępowania Naprawczego dla Powiatu Tarnogórskiego, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Tarnogórskiego 17 lutego 2015 roku.
Powiat jest organem prowadzącym siedemnaście jednostek oświatowych. Część z nich zajmuje pomieszczenia niebędące własnością powiatu, które są użytkowane na podstawie odpłatnych umów cywilnoprawnych, zawartych – w większości przypadków – z Miastem Tarnowskie Góry. Za użytkowanie tych pomieszczeń powiat płaci miastu czynsz oraz opłaty za zużyte media.
Zaplanowane na wrzesień przeniesienie filii Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury, a w późniejszym terminie także przeniesienie Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z pomieszczeń wynajmowanych od miasta w budynku przy ul. Sienkiewicza 8 do budynków będących własnością powiatu pozwoli osiągnąć oszczędności wynikające głównie z braku konieczności ponoszenia tych opłat.
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury zostanie wkrótce przeniesiony z ul. Sienkiewicza 8 do budynku Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych. Przewidywane z tego tytułu oszczędności w wydatkach rzeczowych powinny wynieść w latach 2016 i 2017 po 38.300 zł. W tym roku zaoszczędzimy niewiele, ale na pewno będzie to kilka tysięcy złotych.
W tej chwili stawki czynszowe za wynajmowane od miasta przez filię Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury pomieszczenia w budynku przy ul. Sienkiewicza 8 wynoszą 534,17 zł netto miesięcznie, plus VAT, plus opłaty za media. Z kolei Powiatowa Pracownia Psychologiczno-Pedagogiczna płaci miastu Tarnowskie Góry czynsz za pomieszczenia w tym samym budynku w wysokości 1.828,68 zł netto miesięcznie, plus VAT, plus opłaty za media.
Ponieważ zajęcia filii PMDK odbywają się w godzinach popołudniowych i wieczornych, gdy w szkole nie ma już lekcji, nie będzie problemów, jeśli chodzi o warunki lokalowe w nowej siedzibie. Przykładem takiego właśnie bezkolizyjnego funkcjonowania dwóch placówek w jednej siedzibie jest filia PMDK w Radzionkowie, zlokalizowana w budynku Wieloprofilowego Zespołu Szkół przy ul. Knosały.
W nowej siedzibie filii Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Tarnowskich Górach do wyłącznej dyspozycji PMDK będą dwa pomieszczenia. Ponadto, w celu prowadzenia zajęć językowych, plastycznych i teatralnych, PMDK będzie mógł korzystać z pracowni szkolnych, z dużej świetlicy oraz (w razie potrzeby) z sali gimnastycznej.
Pomieszczenia przeznaczone do wyłącznej dyspozycji PMDK są obecnie remontowane. Również świetlica jest w trakcie malowania. W celu obniżenia kosztów większość prac wykonywana jest przez pracowników (konserwatorów) Wydziału Inwestycji i Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego. Przeprowadzka zostanie tak przeprowadzona, aby nie zakłócała harmonogramu zajęć.
Plan Postępowania Naprawczego nie przewiduje likwidacji zajęć statutowych odbywających się w ramach PMDK, więc rodzice ani osoby prowadzące te zajęcia nie mają powodów do obaw.
Jeśli chodzi o Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, to zostanie ona w przyszłości przeniesiona do budynku przy ul. Sienkiewicza 16, gdzie będzie miała do dyspozycji wystarczającą ilość przestrzennych pomieszczeń i dostęp dla osób niepełnosprawnych. W budynku przy ul. Sienkiewicza 8 zajmuje ciasne klitki, korytarze są tam wąskie, a wózki inwalidzkie trzeba wnosić po schodach.
W ramach realizacji Programu Postępowania Naprawczego z budynku przy ul. Sienkiewicza 16 zostanie przeniesiony – do pomieszczeń w Zespole Szkół Artystyczno-Projektowych przy ul. Legionów 35 – Powiatowy Zespół Obsługi Finansowej Oświaty.

Call Now ButtonZadzwoń teraz