Szkolenie obronne kadry kierowniczej samorządów

Data publikacji: 21 września 2015
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Starosta tarnogórski Józef Burdziak, wraz z około 30-osobową grupą starostów, prezydentów, burmistrzów i wójtów z województwa śląskiego, wziął udział w szkoleniu obronnym kadry kierowniczej jednostek samorządu terytorialnego. Szkolenie zorganizował w dniach 17 i 18 września Oddział Spraw Obronnych Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Odbyło się ono w Lipowej koło Żywca.

Starosta tarnogórski Józef Burdziak, wraz z około 30-osobową grupą starostów, prezydentów, burmistrzów i wójtów z województwa śląskiego, wziął udział w szkoleniu obronnym kadry kierowniczej jednostek samorządu terytorialnego. Szkolenie zorganizował w dniach 17 i 18 września Oddział Spraw Obronnych Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Odbyło się ono w Lipowej koło Żywca.
– Omawiano zagadnienia istotne i bardzo aktualne z punktu widzenia obronności i bezpieczeństwa państwa – mówi starosta. – Z powiatu tarnogórskiego w szkoleniu uczestniczyłem ja i wójt Zbrosławic Wiesław Olszewski.
Wśród omawianych tematów znalazły się m.in. : studium zagrożeń aktami terrorystycznymi w państwach Unii Europejskiej ze strony Państwa Islamskiego, geostrategiczne uwarunkowania bezpieczeństwa Polski ze szczególnym uwzględnieniem kierunku wschodniego, analiza zagrożeń płynących z cyberprzestrzeni, rola i zadania samorządu terytorialnego w procesie przygotowania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa, czy też planowanie operacyjne w jednostce samorządu terytorialnego.
Oprócz wykładów, dyskusji i warsztatów jednym z elementów szkolenia była gra taktyczna i strzelanie.

Call Now ButtonZadzwoń teraz