BIP

O bezpieczeństwie i zagrożeniach

Data publikacji: 23 września 2015

Podsumowanie stanu bezpieczeństwa w powiecie tarnogórskim podczas wakacji, omówienie działalności Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” w kontekście potencjalnych zagrożeń dla środowiska, a także stan przygotowań do usunięcia niebezpiecznych odpadów po Zakładach Chemicznych były tematami wczorajszego posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które odbyło się w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie”.
Informacje o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu podczas minionych wakacji przekazali przedstawiciele policji, straży pożarnej i sanepidu.

Podsumowanie stanu bezpieczeństwa w powiecie tarnogórskim podczas wakacji, omówienie działalności Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” w kontekście potencjalnych zagrożeń dla środowiska, a także stan przygotowań do usunięcia niebezpiecznych odpadów po Zakładach Chemicznych były tematami wczorajszego posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które odbyło się w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie”.
Informacje o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu podczas minionych wakacji przekazali przedstawiciele policji, straży pożarnej i sanepidu.
Podkomisarz Marcin Kozieł z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach przypomniał, że przed wakacjami opracowany został szczegółowy plan działań prewencyjnych dla wszystkich komórek i jednostek KPP pod nazwą „Bezpieczne wakacje”, w którym szczególny nacisk położono na zapobieganie przestępczości i demoralizacji nieletnich oraz na bezpieczeństwo na drogach. Policja zawarła także porozumienia ze starostą tarnogórskim i wójtem Świerklańca o sfinansowaniu przez samorządy służb ponadnormatywnych w dni weekendowe nad zalewem Nakło-Chechło oraz akwenem Zielona w Kaletach. Na podstawie porozumienia ze starostą policjanci odbyli 75 dodatkowych służb na terenie zalewu Nakło-Chechło i 20 służb na terenie akwenu Zielona.
Wsparcia tarnogórskiej komendzie udzielała też Komenda Wojewódzka Policji, która 39-krotnie kierowała patrole na teren zalewu Nakło-Chechło.
Od 1 lipca do 31 sierpnia w rejonie zalewu Nakło-Chechło odnotowano 7 kradzieży z włamaniem (w tym 6 kradzieży z włamaniem do samochodu), 3 kradzieże (w tym 2 kradzieże samochodów), dwa przywłaszczenia, zatrzymano siedmiu pijanych kierowców i dwie osoby poszukiwane. Na gorącym uczynku zatrzymano sprawców rozboju i uszkodzenia ciała. W rejonie jeziora w Świerklańcu, ośrodków wypoczynkowych w Borowianach i akwenu Zielona nie odnotowano przestępstw kryminalnych. Natomiast na terenie całego powiatu zdarzyły się 334 przestępstwa kryminalne, czyli o 5 więcej niż rok wcześniej. Podczas wakacji zdarzyło się tylko jedno utonięcie – w zalewie w Pniowcu, gdzie obowiązuje zakaz kąpieli, utonęła osoba będąca pod wpływem alkoholu.
Z kolei w imieniu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej raport o minionych wakacjach przedstawili st. bryg. Sławomir Rak i mł. bryg. Grzegorz Twardawa. Poinformowali oni, że straż pożarna wydawała opinie o stanie bezpieczeństwa obiektów na wniosek organizatorów letniego wypoczynku dzieci i młodzieży i były to opinie pozytywne. Tylko w jednym przypadku wydano decyzję nakazującą aktualizację instrukcji bezpieczeństwa. Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze w Radzionkowie i Tarnowskich Górach odwiedziło w czasie wakacji dwanaście grup dzieci i młodzieży, liczących ponad 220 osób. Dzieci zwiedzały strażnice, poznawały pracę strażaków, a przy okazji wysłuchały „pogadanek” na temat bezpieczeństwa.
Strażacy zorganizowali też podczas wakacji 15 pokazów dla dzieci i młodzieży w miejscach wypoczynku. W pokazach uczestniczyło ponad 600 dzieci i młodzieży. Lato w ocenie strażaków minęło spokojnie i bezpiecznie, mimo upałów i związanych z nimi suszy.
Także z informacji przekazanej przez Jolantę Wąsowską, powiatowego inspektora sanitarnego w Bytomiu, wynika, że mieszkańcy powiatu podczas wakacji mogli się czuć bezpiecznie. Sanepid skontrolował 18 obiektów świadczących usługi noclegowe, 13 sezonowych ośrodków wypoczynkowych, Sztolnię Czarnego Pstrąga, Zabytkową Kopalnię Srebra, a także 44 obiekty branży spożywczej, sprawdzając stan czystości i pobierając do badania próbki artykułów spożywczych, głównie lodów. W większości przypadków kontrole nie wykazały żadnych nieprawidłowość lub tylko drobne uchybienia, co świadczy o dużym wzroście świadomości i odpowiedzialności właścicieli obiektów i firm z branży wypoczynkowej i gastronomicznej. Pod stałym nadzorem był także stan wody w miejscach dopuszczonych do kąpieli – w zalewie Nakło-Chechło, w akwenie Zielona w Kaletach oraz w trzech basenach – w Radzionkowie, Krupskim Młynie i Brzeźnicy. Tylko w Kaletach na tydzień wprowadzono zakaz kąpieli ze względu na zakwit sinic.
Na zakończenie pierwszej części spotkania starosta tarnogórski Józef Burdziak podziękował policjantom, strażakom i pracownikom Sanepidu za ich służbę i pracę podczas wakacji, dzięki której mieszkańcy powiatu mogli wypoczywać bezpiecznie. Stwierdził, że patrole ponadnormatywne, wprowadzone na mocy porozumienia powiatu z policją i WOPR-em, w pełni zdały egzamin.
W drugiej części spotkania o działalności Huty Cynku i jej oddziaływaniu na środowisko mówili przedstawiciele zakładu – Andrzej Uliszak i Wojciech Mikuda. Pytania i wątpliwości obecnych dotyczyły głównie trzech problemów: uciążliwości zapachowych dla okolicznych mieszkańców, opadów pyłów z zawartością kadmu i ołowiu, a także zawartości siarczku talu w ściekach. Przedstawiciele huty zapewniali, że pracują nad rozwiązaniem tych problemów, ale ich całkowite wyeliminowanie będzie możliwe dopiero po wybudowaniu nowego obiektu neutralizacji zanieczyszczeń a także nowych magazynów i po zmianie metody rozładunku materiałów dostarczanych do huty.
W części trzeciej informację o aktualnym stanie przygotowań do unieszkodliwienia niebezpiecznych odpadów po Zakładach Chemicznych przekazali Bartosz Skawiński, naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego oraz nadzorujący ten proces wicestarosta Marian Szukalski.
Obydwaj przypomnieli, że obecnie starostwo ma promesę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na 16 milionów złotych dofinansowania. Pozostałe 43 miliony może pozyskać z dwóch źródeł – ze środków unijnych oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Starostwo jest w trakcie opracowywania wniosku o dotację z Unii.
– Wszystko jest na dobrej drodze, szanse na pozyskanie tych środków są bardzo realne, mamy też koncepcję unieszkodliwienia wszystkich niebezpiecznych odpadów, łącznie z tymi, które znajdują się na gruntach prywatnych, ale jest jeszcze za wcześnie aby wchodzić w szczegóły. Właścicieli tych gruntów jest trzech i wszyscy trzej są mocno zainteresowani tym, aby odpadów niebezpiecznych po Zakładach Chemicznych na ich gruntach nie było – stwierdził wicestarosta Szukalski, odpowiadając na pytania Wojciecha Żmudzińskiego, naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach.
Nabór wniosków w konkursie o dotacje unijne, w którym zamierza wystartować Starostwo Powiatowe, rozpocznie się w listopadzie lub w grudniu.

Call Now ButtonZadzwoń teraz