Zaczyna się sezon „niskiej emisji”

Data publikacji: 29 września 2015
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Każdego roku w okresie sezonu grzewczego, trwającego od września do kwietnia, stacje monitoringowe jakości powietrza Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach wykazują przekraczanie dopuszczalnych norm dla pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 praz benzo(&)pirenu. Główną przyczyną złej jakości powietrza w okresie sezonu grzewczego jest emisja zanieczyszczeń z indywidualnego ogrzewania budynków mieszkalnych, czyli tzw. „niska emisja” nazywana tak ze względu na małą wysokość kominów, z których emitowane są zanieczyszczenia.

Każdego roku w okresie sezonu grzewczego, trwającego od września do kwietnia, stacje monitoringowe jakości powietrza Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach wykazują przekraczanie dopuszczalnych norm dla pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 praz benzo(&)pirenu. Główną przyczyną złej jakości powietrza w okresie sezonu grzewczego jest emisja zanieczyszczeń z indywidualnego ogrzewania budynków mieszkalnych, czyli tzw. „niska emisja” nazywana tak ze względu na małą wysokość kominów, z których emitowane są zanieczyszczenia.
Na terenie Śląska, poza emisją z budynków indywidualnych, występującą głównie w małych i średnich miejscowościach, problem tego typu emisji występuje także w dużych miastach i związany jest ze starą wielorodzinną zabudową mieszkaniową (tzw. familoki).
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach na bieżąco informuje o aktualnej jakości powietrza oraz o prognozowanej jakości powietrza na następną dobę. Na stronie internetowej www.katowice.wios.gov.pl podawane są informacje dotyczące jakości powietrza na terenie całego województwa śląskiego. Dane bieżące pochodzą z 18 automatycznych stacji monitoringu powietrza a także z pomiarów manualnych i tzw. pasywnych. Wszystkie wyniki pomiarów znajdują się w zakładce „Śląski Monitoring Powietrza”.
Poza bieżącymi wynikami badań na stronie Inspektoratu znajduje się także zakładka System Prognoz Jakości Powietrza, w której podawana jest krótkoterminowa prognoza zanieczyszczeń.

Call Now ButtonZadzwoń teraz