Konwent Powiatów Województwa Śląskiego

Data publikacji: 7 października 2015
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Powiat Wodzisławski był gospodarzem październikowego Konwentu Starostów Województwa Śląskiego. Starosta Wodzisławski Tadeusz Skatuła starostów i przybyłych gości zaprosił do Rogowa w gminie Gorzyce. Obrady otworzył Przewodniczący Konwentu Starosta Bielski Andrzej Płonka. Na obrady przybyli wicewojewodowie śląscy: Gabriela Lenartowicz i Mirosław Szemla, którzy w wypowiedziach swoich podkreślali dobrą współpracę urzędu wojewody z samorządami w realizacji zadań publicznych. Nawiązali także do nowych zadań zleconych powiatom z zakresu administracji rządowej.


Powiat Wodzisławski był gospodarzem październikowego Konwentu Starostów Województwa Śląskiego. Starosta Wodzisławski Tadeusz Skatuła starostów i przybyłych gości zaprosił do Rogowa w gminie Gorzyce. Obrady otworzył Przewodniczący Konwentu Starosta Bielski Andrzej Płonka. Na obrady przybyli wicewojewodowie śląscy: Gabriela Lenartowicz i Mirosław Szemla, którzy w wypowiedziach swoich podkreślali dobrą współpracę urzędu wojewody z samorządami w realizacji zadań publicznych. Nawiązali także do nowych zadań zleconych powiatom z zakresu administracji rządowej.

Z kolei Dorota Wójtowicz – dyrektor Wydziału Certyfikacji i Rozwoju Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach zaprezentowała temat nowych zasad pozyskiwania środków na zadania drogowe w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.
Temat nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców i nowe zadania dla Powiatów zlecone z administracji rządowej referowali przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości: Karol Dałek Zastępca Dyrektora Departamentu i Sędzia Marcin Ozimek.

Ponadto Konwent Starostów przyjął następujące stanowiska:

– w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej na zadania typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach priorytetu „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2010 – 2014.
Konwent Powiatów Województwa Śląskiego mając na uwadze potrzebę sprawnego i efektywnego wykorzystania środków unijnych wnosi o zmianę kwot i stawek wsparcia dla beneficjentów środków w ramach działania „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2010 – 2014.
1. zniesienie ograniczenia wysokości kosztów kwalifikowanych do 1 mln euro
2. zwiększenie kwoty dofinansowania dla powiatów do 6 mln zł.
– w sprawie renegocjacji kontraktów na lecznictwo zamknięte.
Konwent apeluje o wprowadzenie zmian w regulacji przekazywania środków za świadczenia zdrowotne wykonane ponad limit określony w umowie na lecznictwo zamknięte. Dotychczasowa praktyka w tym zakresie prowadzona przez NFZ to proponowanie przez płatnika zawarcia ugód albo aneksowanie umów niekorzystnych dla Szpitali dopiero po zakończeniu rozliczania rocznego umów.
– w sprawie wydawania kart zgonu.
Konwent apeluje o niezwłoczne przeprowadzanie zmian legislacyjnych, które jednoznacznie określą zasady wydawania kart zgonu oraz finansowania tego zadania i które będą uwzględniać obowiązujący stan prawny w zakresie organizacji systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Jednocześnie Konwent postanowił wystąpić do Prezesa i Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o zmianę zasad przyznawania pomocy jednostkom samorządowym, gdyż ostatnie zmiany są mało korzystne dla samorządów.

Starostowie w specjalnym stanowisku upomnieli się także o środki finansowe na naprawy dróg po powodziach w 2010 roku. Wnioski w tej sprawie zostały już zweryfikowane i zatwierdzone, a mimo tego powiaty wciąż oczekują na pieniądze.
Podsumowując Konwent Starostów Andrzej Płonka uznał spotkanie za dobre, merytoryczne i potrzebne – by jednym, mocniejszym głosem upominać się o korzystne zmiany poprawiające funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego.

Call Now ButtonZadzwoń teraz