Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Tarnowskich Górach ostrzega !

Data publikacji: 13 października 2015
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Do Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Tarnowskich Górach, coraz częściej zgłaszają się konsumenci, którzy informują, o mającej miejsce w ich mieszkaniach wizycie przedstawiciela „energetyki”, pod pretekstem sprawdzenia zabezpieczeń licznika energii elektrycznej. Podczas wizyty ma miejsce często podpisanie przez konsumenta różnych dokumentów, bez pozostawienia konsumentowi potwierdzenia, czego dotyczą, oraz jaki przedsiębiorca był reprezentowany przez przedstawiciela. Bardzo często okazuje się, że w ten sposób dochodzi do zawarcia umowy z nowym sprzedawcą energii elektrycznej.


Do Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Tarnowskich Górach, coraz częściej zgłaszają się konsumenci, którzy informują, o mającej miejsce w ich mieszkaniach wizycie przedstawiciela „energetyki”, pod pretekstem sprawdzenia zabezpieczeń licznika energii elektrycznej. Podczas wizyty ma miejsce często podpisanie przez konsumenta różnych dokumentów, bez pozostawienia konsumentowi potwierdzenia, czego dotyczą, oraz jaki przedsiębiorca był reprezentowany przez przedstawiciela. Bardzo często okazuje się, że w ten sposób dochodzi do zawarcia umowy z nowym sprzedawcą energii elektrycznej.

Wobec takich praktyk, należy być szczególnie ostrożnym i w przypadku podpisania dokumentów, należy bezwzględnie żądać pozostawienia egzemplarza dokumentu dla siebie.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, przedsiębiorca jest zobowiązany wydać konsumentowi dokument umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub potwierdzenie jej zawarcia, utrwalone na papierze lub, za zgodą konsumenta, na innym trwałym nośniku.
Rzecznik informuje, iż od umowy zawartej na odległość (np. za pośrednictwem telefonu, Internetu) oraz poza lokalem przedsiębiorstwa (np. na pokazie, czy prezentacji towarów w domu ), można odstąpić w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Oświadczenie woli, należy w takiej sytuacji, wysłać w formie pisemnej, na adres przedsiębiorcy, przed upływem tego terminu, dlatego, tak ważną jest informacja o nazwie i siedzibie przedsiębiorcy, z którym zawarty został kontrakt o usługę lub sprzedaż.

Call Now ButtonZadzwoń teraz