Nieodpłatna pomoc prawna

Data publikacji: 15 października 2015
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Dnia 15 października 2015 r. w Starostwie Powiatowym, zostało podpisane porozumienie w celu realizacji przedsięwzięcia dotyczącego otwarcia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Wynika to z art.9 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej ( Dz. U. z 2015 roku, poz.1255 ).

.

.

.

.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

– poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie
prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub
o spoczywających na niej obowiązkach,

– wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej

Dnia 15 października 2015 r. w Starostwie Powiatowym, zostało podpisane porozumienie w celu realizacji przedsięwzięcia dotyczącego otwarcia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Wynika to z art.9 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej ( Dz. U. z 2015 roku, poz.1255 ).

.

.

.

.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

– poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie
prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub
o spoczywających na niej obowiązkach,

– wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej
problemu prawnego,

– udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma
w sprawach z wyłączeniem pism procesowych w toczącym
się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism
w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,

– sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów
sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w
postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy
prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego
w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

– podatkowych związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej;
– z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Do podpisania porozumienia przystąpiły miasta i gminy Powiatu tarnogórskiego:

– Miasto Kalety – Burmistrz Klaudiusz Kandzia
– Gmina Ożarowice – Wójt Grzegorz Czapla
– Gmina Świerklaniec – z-ca Wójta Andrzej Łężak
– Gmina Tworóg – Wójt Eugeniusz Gwóżdż
– Gmina Zbrosławice – Wójt Wiesław Olszewski

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej , będą zlokalizowane w następujących miejscach :

– Wieszowa ul.Bytomska 154
– Kalety ul.Żwirki i Wigury 2
– Tworóg ul.Zamkowa 16
– Ożarowice ul.Sportowa
– Świerklaniec ul.Oświęcimska 7
– Tarnowskie Góry ul.Sienkiewicza 16

Call Now ButtonZadzwoń teraz