70-lecie Technikum Leśnego w Brynku

Data publikacji: 19 października 2015

Członkowie Zarządu Powiatu Tarnogórskiego Andrzej Elwart i Sławomir Wilk oraz przewodniczący Rady Powiatu Tarnogórskiego Adam Chmiel reprezentowali władze samorządowe podczas obchodów Jubileuszu 70-lecia Technikum Leśnego w Brynku. Przekazali pracownikom, uczniom i absolwentom szkoły wyrazy szacunku i uznania. – Jesteśmy w pełni świadomi, że obszary leśne, nie tylko w powiecie tarnogórskim, ale i w całym kraju, stanowią bezcenne dobro narodowe, a praca leśników przynosi owoce zarówno w sferze gospodarki narodowej, ekologii, edukacji, jak i turystyki i rekreacji.

Członkowie Zarządu Powiatu Tarnogórskiego Andrzej Elwart i Sławomir Wilk oraz przewodniczący Rady Powiatu Tarnogórskiego Adam Chmiel reprezentowali władze samorządowe podczas obchodów Jubileuszu 70-lecia Technikum Leśnego w Brynku. Przekazali pracownikom, uczniom i absolwentom szkoły wyrazy szacunku i uznania. – Jesteśmy w pełni świadomi, że obszary leśne, nie tylko w powiecie tarnogórskim, ale i w całym kraju, stanowią bezcenne dobro narodowe, a praca leśników przynosi owoce zarówno w sferze gospodarki narodowej, ekologii, edukacji, jak i turystyki i rekreacji.
Gratulujemy wszystkim nauczycielom tej szkoły, która na przestrzeni siedmiu dekad wykształciła liczne grono absolwentów, którzy na co dzień zawodowo troszczą się o nasze lasy. Jednocześnie życzę obecnym uczniom, aby zdobytą w murach tej szkoły wiedzę wykorzystali do tego, aby w przyszłości lasy polskie były jeszcze skuteczniej chronione
i aby dostępność do nich nie została ograniczona – powiedzieli podczas uroczystości.
Obchody 70-lecia zainicjowała msza św. w intencji pracowników, uczniów i absolwentów Technikum odprawiona w kościele parafialnym w Tworogu przez biskupa Jana Kopca. Następnie w sali gimnastycznej odbyła się akademia, którą rozpoczęto odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego oraz Hymnu Leśników Polskich.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele organów państwa: Sejmu, Ministerstwa Środowiska, Kuratorium Oświaty w Katowicach, a także przedstawiciele organów samorządowych: Sejmiku Województwa Śląskiego, Starostwa Powiatowego
w Tarnowskich Górach oraz Gminy Tworóg. Serdecznie powitani zostali również przedstawiciele Lasów Państwowych, w tym Generalnej Dyrekcji LP w Warszawie
i Regionalnej Dyrekcji LP w Katowicach oraz Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, nadleśniczowie i pracownicy nadleśnictw. Obchody jubileuszu uświetnili także przedstawiciele Okręgowych Rad Łowieckich w Katowicach i w Częstochowie, przedstawiciele służb mundurowych: policji, straży pożarnej i wojska, a także przedstawiciel Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Zaproszenie przyjęli duchowni związani ze szkołą: proboszcz i wikary parafii w Tworogu i księża katecheci uczący w niej w przeszłości. Gospodarzom uroczystości miło było powitać przedstawicieli Związku Leśników Polskich RDLP w Katowicach oraz Oddziału Rejonowego PCK w Bytomiu. Swoją obecnością zaszczycili ich także przedstawiciele techników leśnych oraz placówek oświatowych powiatu tarnogórskiego, a także emerytowani dyrektorzy Technikum w Brynku, przedstawiciele rodziny patrona szkoły, Kazimierza Morawskiego, i jednego z budowniczych szkoły. Serdecznie powitano również emerytowanych pracowników szkoły i licznie przybyłych absolwentów oraz obecnych pracowników Technikum.
Po przemówieniu dyrektora szkoły Ireneusza Gudowicza i emerytowanego dyrektora Janusza Chmury organizatorzy uroczystości w kilkuminutowej prezentacji okraszonej zdjęciami przypomnieli najważniejsze wydarzenia z historii szkoły i przedstawili jej współczesność.
Podczas uroczystości uhonorowano odznaczeniami zasłużonych pracowników szkoły. Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymał Krzysztof Ułanowski. Kordelas Leśnika Polskiego został przyznany emerytowanym nauczycielom szkoły: Marii Dyner, Teresie Kimli, Halinie Michalak-Kawce, Władysławowi Drozdowskiemu, Kazimierzowi Kimli, Eugeniuszowi Rogaczowi, Henrykowi Szołtysowi, Adamowi Wciśle. Wyróżnienia Ministra Środowiska otrzymali: Romualda Rudzka, Urszula Waloszek oraz Ireneusz Gudowicz.
W imieniu wyróżnionych przemówiła Halina Michalak -Kawka. Następnie głos zabrali zaproszeni goście.
Po akademii przed pałacem goście ustawili się do pamiątkowego zdjęcia, a następnie udali się na uroczysty obiad. Po nim wystąpił szkolny Zespół Sygnalistów Myśliwskich oraz Krzysztof Hanke z Kabaretu „Rak”. Goście mogli zwiedzać szkołę, wpisać się do księgi pamiątkowej, absolwenci mieli możliwość spotkania z nauczycielami i wychowawcami. Wielu Brynkowiaków przybyło z rodzinami, którym mogli pokazać pomieszczenia, gdzie spędzili kilka lat młodości. Z rozrzewnieniem wspominali oni pedagogów, z którymi zetknęli
się w Technikum oraz zdarzenia z czasów szkolnych.

Call Now ButtonZadzwoń teraz