Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej

Data publikacji: 20 października 2015
Herb Powiatu Tarnogórskiego

– We współczesnym świecie młodzież szczególnie potrzebuje autorytetów. Autorytet mobilizuje młodego człowieka do pracy nad sobą, podejmowania różnego rodzaju działań, które pomagają mu wydorośleć, być lepszym. Takim autorytetem powinien być przede wszystkim nauczyciel. Nie ulega wątpliwości, że to właśnie nauczyciel jest w życiu ucznia jedną z osób mających ogromny wpływ na kształtowanie jego osobowości. To duża odpowiedzialność, która zobowiązuje do szczególnie solidnej i ciężkiej pracy – tymi słowami starosta tarnogórski Józef Burdziak rozpoczął obchody Powiatowego Dnia Edukacji.

– We współczesnym świecie młodzież szczególnie potrzebuje autorytetów. Autorytet mobilizuje młodego człowieka do pracy nad sobą, podejmowania różnego rodzaju działań, które pomagają mu wydorośleć, być lepszym. Takim autorytetem powinien być przede wszystkim nauczyciel. Nie ulega wątpliwości, że to właśnie nauczyciel jest w życiu ucznia jedną z osób mających ogromny wpływ na kształtowanie jego osobowości. To duża odpowiedzialność, która zobowiązuje do szczególnie solidnej i ciężkiej pracy – tymi słowami starosta tarnogórski Józef Burdziak rozpoczął obchody Powiatowego Dnia Edukacji.
W uroczystości, która odbyła się w Centrum Kultury Śląskiej 15 października, na zaproszenie samorządu powiatowego uczestniczyli: posłowie na Sejm RP Krystyna Szumilas oraz Tomasz Głogowski, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Andrzej Pilot oraz zastępca dyrektora Delegatury w Gliwicach Kuratorium Oświaty w Katowicach Aleksandra Dyla. Marszałek Senatu Maria Pańczyk – Pozdziej oraz eurodeputowana Jadwiga Wiśniewska przysłały listy gratulacyjne. Radę Powiatu Tarnogórskiego reprezentował jej wiceprzewodniczący Jan Gryc, a Zarząd Powiatu – starosta Józef Burdziak, wicestarosta Marian Szukalski oraz członkowie Zarządu Andrzej Elwart i Gustaw Jochlik.

Podczas uroczystości dwóch dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Tarnogórski i 22 nauczycieli odebrało Nagrody Starosty Powiatu Tarnogórskiego.
Nagrodzeni zostali: Małgorzata Grzesiakowska – dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach oraz Ryszard Mitręga – dyrektor Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, a także następujący nauczyciele: Marcin Kupka i Robert Kufel z II LO im. S. Staszica, Gabriela Piech i Aleksandra Kozol z Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej, Danuta Herman i Paweł Zaręba z Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych, Bożena Majewska, Katarzyna Piasecka i Justyna Rychlik ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Ilona Wdowiak z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Joanna Garnczarek i Andrzej Bednarek z Centrum Kształcenia Ustawicznego, Monika Franusik, Daniel Kamiński i Jarosław Wesołek z Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących, Katarzyna Rogowska-Bodnar i Justyna Musik z Zespołu Szkół Budowlano-Architektonicznych, Ewa Tyrała, Wiesława Pasek i Jakub Wełnowski z Wieloprofilowego Zespołu Szkół, Aneta Jędrak ze Specjalnego Zespołu Szkół w Radzionkowie oraz Grzegorz Adrjanowicz z Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie.
Przekazano również gratulacje pedagogom, którzy zdobyli w tym roku awans na nauczyciela dyplomowanego. Są nimi nauczyciele z następujących placówek oświatowych:
I LO im. S. Sempołowskiej: Katarzyna Krawiec, Klaudia Borecka-Krzemień oraz Tomasz Tomaszewski,
Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących: Anna Niżewska oraz Daniel Kamiński,
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich: Agata Zweiffel, Katarzyna Jendrysek, Bożena Krztoń oraz Marcin Zobawa,
Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych: Aleksandra Kamińska oraz Ewa Jaworska, Centrum Kształcenia Ustawicznego: Agata Juziuk, Elwira Jarek oraz Joanna Garnczarek,
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy: Gabriela Kowalska,
Wieloprofilowy Zespołu Szkół: Jakub Wełnowski,
Zespół Szkół Techniczno-Usługowych: Wioletta Szyguła,
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących: Ilona Wdowiak,
Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej: Agnieszka Farnke,
Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie: Izabela Mnich,
Powiatowy Młodzieżowy Domu Kultury im. H. Jordana: Maria Kurtz.
Dwaj nauczyciele – Marian Respondek z Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych oraz Piotr Tomczewski ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zostali odznaczeni Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Podczas uroczystości wręczono także Stypendia Powiatu Tarnogórskiego dla najlepszych studentów. W gronie stypendystów znaleźli się studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Muzycznej w Katowicach, Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu oraz Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.
Stypendia otrzymali: Magdalena Itman, Wojciech Pawełczyk, Tobiasz Trawiński, Dawid Zych, Piotr Górny, Alicja Banduch, Dominik Kossakowski, Mateusz Walczak, Karol Tobor, Magdalena Zabagło, Michał Kubarski, Franciszek Siwy, Marta Keler, Magdalena Różycka, Marek Czaja oraz Sylwia Stiler.
Obchody uświetniły występy artystyczne w wykonaniu ucznia II LO im. S. Staszica – Szymona Nitki oraz nagrodzonego stypendysty Michała Kubarskiego.

Call Now ButtonZadzwoń teraz