Razem łatwiej – Forum Organizacji Pozarządowych

Data publikacji: 21 października 2015
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Pierwsza część Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych zorganizowana pod hasłem „Razem łatwiej” odbyła się w sobotę 17 października w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim. Druga, sportowa część – w postaci Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Starosty – odbędzie się w najbliższą sobotę w II LO im. Staszica Staszica.

Pierwsza część Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych zorganizowana pod hasłem „Razem łatwiej” odbyła się w sobotę 17 października w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim. Druga, sportowa część – w postaci Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Starosty – odbędzie się w najbliższą sobotę w II LO im. Staszica Staszica.
Forum, zorganizowane przy współudziale Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach, otworzyli przedstawiciele Kurkowego Bractwa Strzeleckiego z Tarnowskich Gór, którzy oddali wystrzał armatni przed dawną rezydencją magnackiego rodu Henkel von Donnersmarck. Starosta tarnogórski Józef Burdziak powitał licznie przybyłych gości i podziękował uczestnikom Forum za poświęcenie, zaangażowanie i pracę na rzecz lokalnej społeczności.
– W Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach zarejestrowanych jest ponad 400 organizacji pozarządowych, które swoim działaniem uzupełniają administrację rządową i samorząd. Trzeci sektor jest bardzo aktywny m.in. w dziedzinie kultury, oświaty, nauki, edukacji, sportu i rekreacji – powiedział starosta. – Bez samorządu terytorialnego trudno wyobrazić sobie realizację postulatów społeczeństwa obywatelskiego, a bez organizacji pozarządowych społeczeństwo obywatelskie w ogóle nie istnieje – dodał.
Następnie sekretarz powiatu Aleksandra Król-Skowron omówiła programy pomocowe oraz fundusze unijne na lata 2014-2020, a Izabela Paprotna – Prezes Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. im. dr B. Hagera – zaprezentowała obszary współdziałania z organizacjami pozarządowymi. Kolejnym punktem Forum była prelekcja dr Krzysztofa Gwoździa, który przedstawił działalność Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach na przykładzie organizacji XIV Kongresu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich. Znakomity występ muzyczny Zespołu „Szansa” z Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury im. H. Jordana w Tarnowskich Górach poprzedził prezentację działalności Stowarzyszenia „Serdeczni” z Tarnowskich Gór. Przedstawiciele nowo powstałego Stowarzyszenia Pomocy Bezdomnym Zwierzętom „KOCIMIĘTKA” zaprezentowali działalność oraz przeprowadzili licytację przepięknego obrazu z kotem – olej na płótnie namalowanego przez wolontariuszkę – studentkę Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Obraz wylicytowała Izabela Paprotna.
Po przerwie swoją historię oraz odznaczenia zaprezentowali przedstawiciele Oddziału Ziemi Tarnogórskiej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Reprezentacja Tarnogórskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w regionalnych strojach przybliżyła zebranym gościom historię oraz plany na przyszłość. Polski Klub Ekologiczny wprowadził zebranych do zagadnień ekologicznych, energii odnawialnych, ekologii lasu oraz pszczelarstwa. Z kolei Elżbieta Pyka, komendantka Hufca Ziemi Tarnogórskiej Związku Harcerstwa Polskiego opowiedziała zebranym o działalności oraz historii Związku.
Stowarzyszenie Nasze Kalety również zaprezentowało swoje dokonania.
Na parterze nakielskiego pałacu stowarzyszenia wystawiły na stoiskach swoje prace, obrazy, rękodzieła, fotografie, broń strzelecką, kroniki, trofea, nagrody, ulotki oraz wystawę kanarków, która cieszyła się ogromnym powodzeniem.
Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i poświęcony czas w przygotowanie Forum. Zapraszamy również na drugą sportową część Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych organizowaną w II Liceum Ogólnokształcącym im. St. Staszica w Tarnowskich Górach przy ul. Piłsudskiego 1. O godzinie 9.00 rozpocznie się turniej piłki nożnej, na który serdecznie zapraszamy.
Patronat medialny nad Forum objął Dziennik Zachodni i portal NaszeMiasto.pl

Call Now ButtonZadzwoń teraz