Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Łubiu przy ul. Długiej

Data publikacji: 23 października 2015
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.) został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 oraz umieszczony na stronie internetowej www.powiat.tarnogorski.pl, na okres od 23 października 2015 roku do 13 listopada 2015 roku, wykaz nieruchomości będących własnością Powiatu Tarnogórskiego przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Łubiu przy ul.

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.) został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 oraz umieszczony na stronie internetowej www.powiat.tarnogorski.pl, na okres od 23 października 2015 roku do 13 listopada 2015 roku, wykaz nieruchomości będących własnością Powiatu Tarnogórskiego przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Łubiu przy ul. Długiej, dla których w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach prowadzona jest księga wieczysta nr GL1T/00062869/0, obejmujących:
– działkę gruntu nr 428/96 o powierzchni 3 201m2, oznaczoną w części 3 072m2 jako Bp- zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy oraz części 129 m2 jako Bi – inne tereny zabudowane;
– działkę gruntu nr 429/96 o powierzchni 2 892 m2, oznaczoną w całości jako Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

Pełna treść wykazu znajduje się w załączeniu.

Call Now ButtonZadzwoń teraz