BIP

Protokół z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Data publikacji: 26 października 2015

Protokół z przeprowadzonych konsultacji w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2016 roku za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie w myśl.art.130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym.

(Pełna treść protokołu znajduje się w załączniku)

Protokół z przeprowadzonych konsultacji w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2016 roku za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie w myśl.art.130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym.

(Pełna treść protokołu znajduje się w załączniku)

Call Now ButtonZadzwoń teraz