Coraz bliżej rozwiązania problemu

Data publikacji: 27 października 2015
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Na 4 listopada wyznaczony został termin trzeciego spotkania w sprawie rozwiązania problemu braku transportu niepełnosprawnych dzieci na zajęcia terapeutyczne.

Na 4 listopada wyznaczony został termin trzeciego spotkania w sprawie rozwiązania problemu braku transportu niepełnosprawnych dzieci na zajęcia terapeutyczne. Dwa poprzednie spotkania, zorganizowane i prowadzone przez Andrzeja Elwarta, członka Zarządu Powiatu Tarnogórskiego, doprowadziły do konstruktywnych ustaleń i wszystko wskazuje na to, że przy dalszej dobrej współpracy powiatu, czterech gmin, rodziców dzieci niepełnosprawnych i salezjańskiego ośrodka szkolno-wychowawczego w Tarnowskich Górach, uda się zorganizować transport tak, aby jeden przewoźnik woził dzieci z czterech gmin do trzech ośrodków prowadzących terapię zajęciową.
Problem, przypomnijmy, powstał latem tego roku, gdy Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej nie przedłużył obowiązującej przez kilkanaście lat umowy z przewoźnikiem i dzieci uczęszczające na zajęcia zostały pozbawione, jak to określił MZKP w swojej decyzji, „transportu specjalnego”.
Aby doraźnie rozwiązać problem dowożenia dzieci do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Salezjańskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, władze powiatowe wyasygnowały dodatkowe fundusze na ten cel, ale transportu pozbawione były nadal dzieci jeżdżące wcześniej do prowadzonego przez miasto Tarnowskie Góry Dziennego Domu Pomocy dla Osób Niepełnosprawnych w Tarnowskich Górach Strzybnicy, działającego w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a także do prowadzonego na osiedlu „Przyjaźń” Środowiskowego Dom Samopomocy przy Stowarzyszeniu „Serdeczni”. Trzeba było wypracować rozwiązanie systemowe. I wszystko wskazuje na to, że takie rozwiązanie znaleziono.
– Po dwóch spotkaniach mamy wolę współpracy wszystkich zainteresowanych stron – mówi Andrzej Elwart. – Przedstawiciele trzech gmin zadeklarowali wstępnie że będą rozmawiali z radnymi o przeznaczeniu dotacji na ten cel, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach będzie wypłacał rodzicom ryczałty, które oni mogą przekazać do wspólnej puli. Powiat oczywiście również dołoży własne środki, wsparcie finansowe zadeklarowali też salezjanie. Zmierzamy do tego, aby stworzyć jednego dysponenta tych srodków, wynegocjować z jednym przewoźnikiem dogodne warunki finansowe i zlecić mu dowożenie dzieci z Tarnowskich Gór, Świerklańca, Tworoga i Zbrosławic.

Call Now ButtonZadzwoń teraz