Starostwo chce umożliwić lokatorom wykupienie mieszkań

Data publikacji: 28 października 2015
Herb Powiatu Tarnogórskiego

– Priorytetem dla nas nie jest egzekucja wierzytelności, lecz umożliwienie ludziom wykupienia mieszkań z bonifikatą – powiedział wczoraj na sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego starosta Józef Burdziak, informując o spotkaniu w sprawie działań zmierzających do zakończenia likwidacji Kaletańskich Zakładów Celulozowo-Papierniczych w Kaletach.


– Priorytetem dla nas nie jest egzekucja wierzytelności, lecz umożliwienie ludziom wykupienia mieszkań z bonifikatą – powiedział wczoraj na sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego starosta Józef Burdziak, informując o spotkaniu w sprawie działań zmierzających do zakończenia likwidacji Kaletańskich Zakładów Celulozowo-Papierniczych w Kaletach.

Spotkanie, o którym poinformował starosta, odbyło się 14 października 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach. Głównym tematem było podjęcie działań, które umożliwią zakup zajmowanych mieszkań zakładowych przez ich dotychczasowych najemców.

W spotkaniu uczestniczyli: starosta Józef Burdziak, wicestarosta Marian Szukalski, p.o. naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego Henryk Bonk, likwidator Kaletańskich Zakładów Celulozowo-Papierniczych w Kaletach Wojciech Liberski, przedstawiciele Wojewody Śląskiego: dyrektor Wydziału Nadzoru Właścicielskiego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Daria Kolonko i starszy inspektor wojewódzki w Oddziale ds. Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa Wydziału Nadzoru Właścicielskiego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Beata Dyduch.

W trakcie spotkania starosta Józef Burdziak zaznaczył, że priorytetowym działaniem starostwa jest umożliwienie dotychczasowym najemcom zakupu lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność KZCP w Kaletach w likwidacji na sprzyjających im warunkach, to znaczy z przysługującą im bonifikatą. Lokale te położone są w Kaletach w budynku przy ulicy Fabrycznej oraz w Tworogu Boruszowicach przy ulicy Armii Krajowej i Sosnowej. Były one w przeszłości przyznane pracownikom na zasadzie najmu mieszkań zakładowych będących własnością przedsiębiorstwa państwowego.
Obecnie komornik sądowy prowadzi postępowania egzekucyjne z nieruchomości likwidowanego zakładu, aby zaspokoić wierzycieli, w tym zobowiązania finansowe wobec Skarbu Państwa. Postępowaniem egzekucyjnym objęte są, m.in. wspomniane budynki.
Starosta tarnogórski, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, wystąpi do wojewody śląskiego o wydanie zgody na odstąpienie od egzekucji komorniczej z w/w nieruchomości, aby umożliwić lokatorom wykup mieszkań. Po uzyskaniu takiej zgody starosta wystąpi do komornika sądowego, a następnie likwidator KZCP przystąpi do sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców, z zastosowaniem korzystnej dla nich bonifikaty.

Na zdjęciach: Budynki w Tworogu Boruszowicach to jedne z tych nieruchomości, których mieszkańcom starostwo chce umożliwić wykupienie mieszkań zakładowych z bonifikatą.

Call Now ButtonZadzwoń teraz