Jesteśmy sobie potrzebni

Data publikacji: 29 października 2015
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Przesłanie wiersza „Sprawiedliwość” księdza Jana Twardowskiego mówiące o tym, że na świecie wszystko jest stworzone tak, aby się wzajemnie uzupełniało i że dopiero możliwość porównania własnych ograniczeń i trudności z codziennymi zmaganiami osób niepełnosprawnych uczy prawdziwej pokory i cierpliwości, było motywem przewodnim uroczystego zakończenia III kadencji Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Tarnogórskim, które odbyło się wczoraj (28 października) w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim.

Przesłanie wiersza „Sprawiedliwość” księdza Jana Twardowskiego mówiące o tym, że na świecie wszystko jest stworzone tak, aby się wzajemnie uzupełniało i że dopiero możliwość porównania własnych ograniczeń i trudności z codziennymi zmaganiami osób niepełnosprawnych uczy prawdziwej pokory i cierpliwości, było motywem przewodnim uroczystego zakończenia III kadencji Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Tarnogórskim, które odbyło się wczoraj (28 października) w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim. Władze powiatu tarnogórskiego reprezentowali starosta Józef Burdziak, wicestarosta Marian Szukalski i członek Zarządu Andrzej Elwart.

Od 2011 roku Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Tarnogórskim pracowała w składzie: przewodnicząca – Gabriela Kowalska, wiceprzewodnicząca – Ilona Koptyńska, sekretarz – Ilona Samorodny, oraz członkowie – Ewa Brachaczek i Norbert Galla.
Podczas wczorajszej uroczystości, na którą zaproszono burmistrzów i wójtów gmin powiatu tarnogórskiego oraz przedstawicieli instytucji, jednostek samorządowych i organizacji pozarządowych działających w powiecie na rzecz osób niepełnosprawnych, przewodnicząca Gabriela Kowalska przywitała wszystkich obecnych podsumowała minioną kadencję Rady, po czym oddała głos staroście Józefowi Burdziakowi.

– Wspieranie niepełnosprawności jest ważnym zadaniem moralnym dla świata, dla państwa, dla społeczeństwa, dla kościoła, czy wreszcie dla małych wspólnot, w których żyjemy: samorządu terytorialnego, społeczności szkolnych, zawodowych, rodzinnych – powiedział starosta. – Pragnę złożyć Państwu i całym zespołom Państwa współpracowników: opiekunom, rehabilitantom, psychologom, pedagogom i wszystkim bezimiennym, którzy aktywnie uczestniczą w działalności na rzecz osób niepełnosprawnych najserdeczniejsze gratulacje. Szczególne słowa uznania kieruję pod adresem rodziców dzieci niepełnosprawnych. Tylko Wy naprawdę wiecie ile czasu, pracy i wysiłku trzeba włożyć w opiekę i wychowanie dziecka niepełnosprawnego. Przed Wami chylę nisko głowę – dodał.
Aby uhonorować działania na rzecz niepełnosprawnych starosta wręczył pisemne podziękowania osobom szczególnie zaangażowanym w tym obszarze. Otrzymali je:
Alicja Lukoszek – współinicjatorka założenia Stowarzyszenia Pomocy Chorym Psychicznie, które było jedną z pierwszych organizacji na terenie powiatu podejmującą działania na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi;
Ilona Koptyńska – od ponad 19 lat pełniąca funkcję kierownika stacji opieki Caritas i współzałożycielka Stowarzyszenia Hospicjum „Królowej Pokoju” zajmującego się opieką nad chorymi w terminalnym stadium choroby nowotworowej;
Helena Rębacz – założycielka m.in. Koła Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski przy TPD, Dziennego Ośrodka Dzieci Specjalnej Troski, przedszkola integracyjnego, Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, którym kieruje do dziś;
Grażyna Lewicka – prezes Stowarzyszenia Pomocy Chorym na zanik mięśni i jednocześnie matka chorego syna, pionierka w szukaniu metod leczenia lub spowalniania postępu choroby;
Ojciec Andrzej Piwowar – duszpasterz pracujący z niepełnosprawnymi, chorymi i cierpiącymi;
Gabriela Szubińska – założycielka i wieloletnia prezeska stowarzyszenia „Śląski Dzwon Nadziei” stworzonego aby pomagać w sposób zorganizowany najbardziej potrzebującym;
Ks. Tomasz Rak – duszpasterz niesłyszących rejonu tarnogórskiego, wykładowca języka migowego i organizator kursów języka migowego przy parafii Matki Bożej Królowej Pokoju, kapelan GCR Repty i Szpitala Powiatowego w Tarnowskich Górach;
Eugeniusz Sobota – prezes Tarnogórskiego Hospicjum, aktywny wolontariusz bezinteresownie pomagający chorym i cierpiącym;
Małgorzata Garczarczyk – osoba związana ze Stowarzyszeniem na rzecz Chorych Psychicznie od początku jego istnienia, dbająca bardzo starannie i rzetelnie o jego rachunkowość i finanse;
Piotr Olszówka – od lat związany ze Stowarzyszeniem Pomocy Chorym Psychicznie, obecnie odpowiedzialny za prowadzenie i animowanie cotygodniowych spotkań przy ul. Bytomskiej;
Edyta Morawska – nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowskich Górach, współzałożycielka i prezes Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Pomocna Dłoń”;
Eleonora Grajczyk – wieloletnia prezes Tarnogórskiego Hospicjum Królowej Pokoju, wolontariuszka pomagająca osobom dotkniętym chorobą nowotworową i ich rodzinom;
Kornelia Szendzielorz-Honisz – założycielka stowarzyszenia na rzecz osób z cukrzycą i zaburzeniami metabolicznymi;
Marzena Chrzanowska – prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Radzionkowie, wieloletni nauczyciel w Zespole Dziennych Ośrodków Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Radzionkowie;
Ks. Janusz Kamiński – salezjanin, kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Salezjańskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowskich Górach;
Wacława Głogowska – prezes Tarnogórskiego Koła Polskiego Związku Niewidomych działającego pod hasłem „Tracisz wzrok – u nas zyskasz pomoc”;
Aneta Janiec – dyrektor Zespołu Dziennych Ośrodków Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Radzionkowie;
Mieczysław Dumieński – inicjator i długoletni prezes Fundacji na Rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie”.

Dyplomy i kwiaty z rąk starosty otrzymali również członkowie ustępującej Rady a specjalne podziękowania za zorganizowanie uroczystości, wraz z bukietem kwiatów, starosta skierował do Beaty Dymarczyk-Grochowiny, pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym.

Uroczystość zakończył wzruszający występ dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach.

Call Now ButtonZadzwoń teraz