Promowanie pojednania

Data publikacji: 9 listopada 2015

W tym roku przypadają dwie ważne rocznice – 25-lecie ustawy o mniejszości niemieckiej i równocześnie ćwierć wieku działalności mniejszości niemieckiej na Śląsku, a także 10-lecie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Z tej okazji koło DFK w Tarnowskich Górach zorganizowało w sobotę 7 listopada, w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim, spotkanie z udziałem przedstawicieli mniejszości narodowych mieszkających na Śląsku, na które zaproszono starostę tarnogórskiego Józefa Burdziaka.

W tym roku przypadają dwie ważne rocznice – 25-lecie ustawy o mniejszości niemieckiej i równocześnie ćwierć wieku działalności mniejszości niemieckiej na Śląsku, a także 10-lecie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Z tej okazji koło DFK w Tarnowskich Górach zorganizowało w sobotę 7 listopada, w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim, spotkanie z udziałem przedstawicieli mniejszości narodowych mieszkających na Śląsku, na które zaproszono starostę tarnogórskiego Józefa Burdziaka.
– Pragnę podkreślić, że jako starosta powiatu od 10 lat współpracującego z niemieckim powiatem Erlangen-Hochstadt, wysoko cenię i popieram ideę rozwoju dobrosąsiedzkich stosunków obu naszych krajów i narodów, w duchu polsko-niemieckiego pojednania. Mówiłem o tym podczas niedawnej wizyty w Erlangen-Hochstadt. Uważam, że o żywotności partnerstwa można mówić wtedy, gdy obie strony interesują się wzajemnie swoją kulturą, językiem i obyczajami. Bardzo pozytywnie oceniam kontakty obu naszych powiatów w dziedzinie kultury. To przy okazji spotkań i wspólnych plenerów artystów z obu powiatów, czy podczas organizowanych „Dni Polsko-Niemieckich” dochodzi do wymiany doświadczeń i kontaktów pomiędzy mieszkańcami. Wysoko oceniam również współpracę między szkołami powiatu tarnogórskiego i Erlangen-Hochstadt i wymianę grup młodzieżowych, które są ważnymi formami budowania przyszłych relacji polsko-niemieckich – powiedział starosta. – Myślę, że czas na nawiązanie partnerstwa gospodarczego. Są ku temu dobre warunki, ponieważ tworzę Radę Gospodarczą przy Staroście Tarnogórskim, a starosta Alexander Tritthart zadeklarował, że podczas jego najbliższej wizyty roboczej w Tarnowskich Górach towarzyszyć mu będzie delegacja niemieckich przedsiębiorców – dodał.
Starosta wysoko ocenił również współpracę Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim, które jest instytucją kultury powiatu tarnogórskiego, z Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach i życzył mniejszości niemieckiej w Polsce, aby zyskiwała coraz wyższy poziom akceptacji społecznej w naszym kraju.

Zadzwoń teraz Skip to content