Dobra wiadomość dla mieszkańców Kuczowa i Miotka

Data publikacji: 10 listopada 2015
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Dziś (10 listopada) w Katowicach starosta tarnogórski Józef Burdziak i wicestarosta Marian Szukalski podpisali z przedstawicielami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej aneks do porozumienia z kwietnia 2013 roku o dofinansowaniu przez WFOŚiGW realizacji zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety – Kuczów i Miotek wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 3248 S.”

Dziś (10 listopada) w Katowicach starosta tarnogórski Józef Burdziak i wicestarosta Marian Szukalski podpisali z przedstawicielami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej aneks do porozumienia z kwietnia 2013 roku o dofinansowaniu przez WFOŚiGW realizacji zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety – Kuczów i Miotek wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 3248 S.”
Aneks dotyczy zmiany wysokości dofinansowania oraz zakresu rzeczowego i harmonogramu wykonania prac. Dzięki jego podpisaniu, już w najbliższych dniach Zarząd Dróg Powiatowych uruchomi procedurę przetargową na wyłonienie wykonawców robót, które są zadaniem powiatu. W dwóch kolejnych latach – 2016 i 2017 powiat wykona odwodnienie drogi powiatowej (ulicy Paderewskiego w Kuczowie i Miotku) poprzez wybudowanie kanalizacji deszczowej. Ponadto przewidziana jest przebudowa chodnika i remont nawierzchni jezdni w ciągu ul. Paderewskiego w Kuczowie.
Od początku – czyli od 2008 roku, gdy zawarto pierwszą umowę dotyczącą tej inwestycji – całe zadanie miało być wspólnym przedsięwzięciem miasta Kalety i powiatu tarnogórskiego. Miasto częściowo z własnych środków a częściowo z dofinansowania WFOŚ buduje kanalizację sanitarną i dodatkowo kwotą 200 tys. złotych ze swojego budżetu wspiera ten zakres prac, który zgodnie z umową jest po stronie powiatu. Z kolei powiat, zgodnie z podpisanym dziś aneksem, otrzyma z WFOŚ w latach 2016 i 2017 dotację w wysokości 1 mln 233 tys. 820, 69 zł i pożyczkę w takiej samej wysokości. Pierwsza transza dofinansowania ma wpłynąć we wrześniu 2016 roku, druga we wrześniu 2017 roku. Prace oczywiście rozpoczną się wcześniej.
Wkład własny powiatu wynieść ma 1 mln 391.204 złote. Łączny koszt nakładów na „powiatową” część zadania wynosi 4 mln 58 tysięcy 846 złotych. Wszystkie prace mają się zakończyć do 31 grudnia 2017 roku.

Call Now ButtonZadzwoń teraz