Konwent Powiatów w Bobolicach

Data publikacji: 17 listopada 2015
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Zamek w Bobolicach (na zdjęciu) będzie miejscem najbliższego Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego, który odbędzie się w piątek 20 listopada. Dwa główne tematy omówi starosta kłobucki Henryk Kiepura. Pierwszy temat to zmniejszenie planu wynagrodzenia w 2016 roku w zakresie realizacji zadań rządowych, a drugi to koszty dostosowania placówek opiekuńczo-wychowawczych do przepisów ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz możliwość pozyskania dotacji.

Zamek w Bobolicach (na zdjęciu) będzie miejscem najbliższego Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego, który odbędzie się w piątek 20 listopada. Dwa główne tematy omówi starosta kłobucki Henryk Kiepura. Pierwszy temat to zmniejszenie planu wynagrodzenia w 2016 roku w zakresie realizacji zadań rządowych, a drugi to koszty dostosowania placówek opiekuńczo-wychowawczych do przepisów ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz możliwość pozyskania dotacji.
Korzystając z obecności marszałka śląskiego Wojciecha Saługi, starostowie zamierzają również poruszyć zagadnienia dotyczące planu transportowego województwa śląskiego, pozyskiwania środków na tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach zdegradowanych poprzemysłowo oraz dofinansowania Szkół Mistrzostwa Sportowego na terenie województwa.

Call Now ButtonZadzwoń teraz