Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Data publikacji: 17 listopada 2015
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2016 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa obejmującego powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.


Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2016 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa obejmującego powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Szczegółowe informacje o konkursie zawierają dokumenty, które publikujemy w załącznikach: Uchwała Zarządu Powiatu Tarnogórskiego nr 91/334/2015 z dnia 16 listopada 2015 r., a także Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

Call Now ButtonZadzwoń teraz