Zgodna współpraca przyniosła sukces

Data publikacji: 19 listopada 2015
Herb Powiatu Tarnogórskiego

– Kilka spotkań w starostwie, dobra wola zaangażowanych stron, efektywne negocjacje z przewoźnikiem, odpowiedzialne deklaracje finansowe, to wszystko doprowadziło nas do sukcesu, którym jest zorganizowanie dowozu niepełnosprawnych dzieci z czterech gmin na zajęcia do trzech ośrodków przez cały 2016 rok – mówi Andrzej Elwart, członek Zarządu Powiatu Tarnogórskiego, który zainicjował i prowadził spotkania w starostwie.

– Kilka spotkań w starostwie, dobra wola zaangażowanych stron, efektywne negocjacje z przewoźnikiem, odpowiedzialne deklaracje finansowe, to wszystko doprowadziło nas do sukcesu, którym jest zorganizowanie dowozu niepełnosprawnych dzieci z czterech gmin na zajęcia do trzech ośrodków przez cały 2016 rok – mówi Andrzej Elwart, członek Zarządu Powiatu Tarnogórskiego, który zainicjował i prowadził spotkania w starostwie. – Teraz powodzenie całego przedsięwzięcia zależy tylko od tego, czy radni powiatowi i rady gmin włączą ustalone przez uczestników naszych spotkań kwoty do swoich przyszłorocznych budżetów.
Przypomnijmy, że problem powstał latem tego roku, gdy Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej wypowiedział umowę prywatnemu przewoźnikowi, który przez kilkanaście lat woził busami niepełnosprawne dzieci spod ich domów do trzech ośrodków: Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Salezjański Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Reptach Śląskich, Dziennego Domu Pomocy dla Osób Niepełnosprawnych prowadzonego przez miasto Tarnowskie Góry w Strzybnicy i Środowiskowego Domu Samopomocy na osiedlu „Przyjaźń” prowadzonego przez Stowarzyszenie „Serdeczni”.
– Ponieważ na zajęcia dojeżdżały dzieci z czterech gmin, słyszeliśmy sceptyczne głosy, że problemu nie uda się rozwiązać, a jednak okazało się to możliwe – podkreśla z satysfakcją Andrzej Elwart.
Zorganizował on w Starostwie Powiatowym cztery spotkania, na których przedstawiciele wszystkich zainteresowanych stron uzgodnili wspólne stanowisko. Dzieci z czterech gmin – Tarnowskich Gór, Świerklańca, Tworoga i Zbrosławic – będą od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku dowożone spod swoich domów na zajęcia do Rept, Strzybnicy i na osiedle „Przyjaźń” busami jednego przewoźnika, poruszającymi się po wyznaczonej wspólnie trasie. Będzie to kosztowało 128 tysięcy złotych. Koszt ten wspólnie pokryją: Powiat Tarnogórski, miasto Tarnowskie Góry, gminy Świerklaniec i Zbrosławice, Salezjański Ośrodek Szkolno-Wychowawczy oraz Stowarzyszenie „Serdeczni”. Pieniądze będą miały jednego dysponenta i będą wydawane tylko na ten jeden cel.

W rozwiązanie problemu, oprócz pracowników Starostwa Powiatowego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, zaangażowali się: ks. Lesław Klamer – dyrektor Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, mecenas Grzegorz Czudaj – przedstawiciel miasta Tarnowskie Góry, Marek Cyl – wójt gminy Świerklaniec, Katarzyna Sosada – zastępca wójta gminy Zbrosławice, Urszula Tomiczek – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach, Barbara Stefańczyk i Beata Bula z Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach, Elżbieta Hołojda – kierownik Dziennego Domu Pomocy dla Osób Niepełnosprawnych w Strzybnicy, Ilona Koptyńska – kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy przy Stowarzyszeniu „Serdeczni”, ks. Janusz Kamiński – kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej, Helena Rębacz – przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Tarnowskich Górach, Jadwiga Wojtyła – sekretarz stowarzyszenia, a także przedstawiciele rodziców dzieci niepełnosprawnych: Aurelia Gacka, Małgorzata Liszka, Karol Adler, Gabriela Rogulska i Beata Supernok.

Call Now ButtonZadzwoń teraz