Pałac do zagospodarowania

Data publikacji: 27 listopada 2015
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego informuje iż, istnieje możliwość zagospodarowania Pałacu położonego w Miedarach przy ul. Zamkowej 7. stanowiącego własność Powiatu Tarnogórskiego, zlokalizowanego na nieruchomości obejmującej działkę gruntu nr 553/33 o powierzchni 0,7137 ha, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach prowadzi księgę wieczystą KW Nr GL1T/00022493/1. Zagospodarowanie budynku może nastąpić w celu zgodnym z zapisami przyjętego uchwałą Rady Gminy w Zbrosławicach nr XXXV/569/06 z dnia 16.08.2006r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tj.

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego informuje iż, istnieje możliwość zagospodarowania Pałacu położonego w Miedarach przy ul. Zamkowej 7. stanowiącego własność Powiatu Tarnogórskiego, zlokalizowanego na nieruchomości obejmującej działkę gruntu nr 553/33 o powierzchni 0,7137 ha, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach prowadzi księgę wieczystą KW Nr GL1T/00022493/1. Zagospodarowanie budynku może nastąpić w celu zgodnym z zapisami przyjętego uchwałą Rady Gminy w Zbrosławicach nr XXXV/569/06 z dnia 16.08.2006r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tj. usługi zdrowia i opieki społecznej oraz zieleni parkowej.
Budynek aktualnie nie posiada zgody na użytkowanie i wymaga generalnego remontu. Szacunkowy koszt remontu wyniesie ok. 6 mln zł. Budynek jest wpisany indywidualnie do rejestru zabytków.
Powiat Tarnogórski posiada inwentaryzację budynku.

Call Now ButtonZadzwoń teraz