Inicjatywa „Obywatel”

Data publikacji: 30 listopada 2015
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Zachęcamy Państwa do korzystania ze strony internetowej www.obywatel.gov.pl gdzie opublikowany jest napisany prostą polszczyzną pakiet informacji o najpopularniejszych usługach administracji rządowej. Dostępny jest także rządowy system informacji telefonicznej z numerem centralnym 222 500 115.


Zachęcamy Państwa do korzystania ze strony internetowej www.obywatel.gov.pl gdzie opublikowany jest napisany prostą polszczyzną pakiet informacji o najpopularniejszych usługach administracji rządowej. Dostępny jest także rządowy system informacji telefonicznej z numerem centralnym 222 500 115.

Link www.obywatel.gov.pl otworzy stronę, na której zostało udostępnionych 101 kart opisujących najbardziej popularne usługi publiczne, jakie administracja świadczy dla obywateli. Informacje jak załatwić sprawę w urzędzie są dostępne w jednym miejscu. Bez podziału na resorty i właściwości, a według spraw życiowych, np. np.: jak wyrobić dowód, paszport, prawo jazdy czy Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, ile to kosztuje, jakie dokumenty trzeba wypełnić i gdzie się zgłosić. Wiarygodność opisów (kart) usług została zagwarantowana poprzez współpracę z merytorycznymi pracownikami ministerstw i jednostek podległych.

Cechą wyróżniającą stronę jest zrozumiały, prosty język opisu ‒ np. zamiast „Świadczeniodawca powinien poinformować pacjenta o ewentualnej zmianie terminu udzielenia świadczenia” napiszemy „Lekarz musi cię poinformować o tym, że przesuwa termin wizyty”.
Opisy procedur są jak najprostsze. Każdy powinien je zrozumieć.

Ponadto w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów rozpoczęła działalność Informacja dla Obywatela tj. numer telefonu (222 500 115), pod którym pracownicy KPRM informują obywateli o tym, gdzie załatwiać sprawy urzędowe. Można tam jednocześnie zgłaszać postulaty, uwagi i opinie, co należy zmienić np. w danej procedurze, by ją uprościć.

System będzie także zbierał informacje o najbardziej skomplikowanych dla obywateli sprawach. Będą oni mogli zgłaszać swoje postulaty oraz opinie na temat administracji rządowej. Informacje te będą później analizowane w celu zaproponowania zmian w prawie.

Zadzwoń teraz