Pieniądze na zapewnienie bezpieczeństwa

Data publikacji: 3 grudnia 2015
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Z wnioskiem o 80 tys. zł na dofinansowanie zakupu samochodów służbowych wystąpił do starosty komendant powiatowy policji mł. insp. Tadeusz Stuchlik. Zarząd Powiatu zamierza zaproponować radnym na grudniowej sesji przeznaczenie 50 tysięcy złotych na ten cel.
– Na tyle nas w tej chwili stać, ale życzymy tarnogórskiej policji, aby znalazła zrozumienie swoich potrzeb również w innych samorządach – powiedział starosta Józef Burdziak na dzisiejszym spotkaniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Z wnioskiem o 80 tys. zł na dofinansowanie zakupu samochodów służbowych wystąpił do starosty komendant powiatowy policji mł. insp. Tadeusz Stuchlik. Zarząd Powiatu zamierza zaproponować radnym na grudniowej sesji przeznaczenie 50 tysięcy złotych na ten cel.
– Na tyle nas w tej chwili stać, ale życzymy tarnogórskiej policji, aby znalazła zrozumienie swoich potrzeb również w innych samorządach – powiedział starosta Józef Burdziak na dzisiejszym spotkaniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
Komisja analizowała dziś projekt budżetu powiatu tarnogórskiego na 2016 rok w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego. W przyszłorocznym budżecie zabezpieczono środki finansowe dla Komendy Powiatowej Policji (20 tys. zł) na dodatkowe patrole nad zalewem Nakło-Chechło i akwenem Zielona w Kaletach oraz paliwo do radiowozów dla dodatkowych służb. Tarnogórski WOPR ma otrzymać 6 tys. zł na patrolowanie zalewu Nakło-Chechło, przewidziano również 4000 zł na wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego. 10 tys. zł przeznaczy powiat na usługi weterynaryjne z użyciem broni Pallmera (usypianie dzikich zwierząt). Sa też przewidziane pieniądze na pomoc psychologiczną dla osób poszkodowanych w wypadkach i katastrofach, a także na wynagrodzeniwe dla rzeczoznawcy powoływanego w przypadku katastrof budowlanych oraz na wynagrodzenia dla psychologów udzielających we współpracy z policją wsparcia dzieciom, które padły ofiarą przemocy. Wszystkie te pozycje w projekcie budżetu komisja zaopiniowała pozytywnie.
Projekt budżetu powiatu na rok 2016 uzyskał już pozytywną ocenę Regionalnej Izby Obrachunkowej i przedstawiony zostanie Radzie Powiatu na sesji 22 grudnia. Starosta zapowiedział dziś członkom komisji, że Zarząd Powiatu złoży do tego projektu autopoprawkę. Komendant powiatowy policji w Tarnowskich Górach, mł insp. Tadeusz Stuchlik, wystąpił bowiem niedawno z prośbą o dotację w wysokości 80 tys. zł na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji.
Starosta poinformował, że Zarząd Powiatu przeanalizował dziś wniosek komendanta i zamierza zaproponować radnym w autopoprawce do projektu budżetu przeznaczenie 50 tysięcy złotych na ten cel.

W spotkaniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku uczestniczyli: starosta Józef Burdziak, radny Mariusz Kupny, członek Zarządu Powiatu Gustaw Jochlik, prezes Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach Adam Skowron, przedstawiciel Prokuratury Rejonowej w Tarnowskich Górach Beata Huras, naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji podinsp. Artur Wieczorek i st. bryg. Sławoim Rak – zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej.

Call Now ButtonZadzwoń teraz