Powiatowy lekarz weterynarii ostrzega

Data publikacji: 3 grudnia 2015
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Główny lekarz weterynarii poinformował o potwierdzeniu wystąpienia siedemdziesiątego ósmego przypadku afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików na terytorium Polski. Siedemdziesiąty ósmy przypadek stanowi dzik odstrzelony w pobliżu miejscowości Pohorany (woj. podlaskie), w odległości ok. 4 km od granicy polsko – białoruskiej.

Główny lekarz weterynarii poinformował o potwierdzeniu wystąpienia siedemdziesiątego ósmego przypadku afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików na terytorium Polski. Siedemdziesiąty ósmy przypadek stanowi dzik odstrzelony w pobliżu miejscowości Pohorany (woj. podlaskie), w odległości ok. 4 km od granicy polsko – białoruskiej.
W związku ze stałym zagrożeniem wystąpienia w Polsce afrykańskiego pomoru świń wśród zwierząt hodowlanych, powiatowy lekarz weterynarii lek. wet. Adam Drewniok zwraca się za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach o przekazanie hodowcom podstawowych informacji o tej chorobie oraz przypomina o konieczności poinformowania prezydenta, burmistrza, wójta, powiatowego lekarza weterynarii lekarza zajmującego się stadem, o zauważeniu objawów tej choroby w stadach trzody.
Afrykański pomór świń (ASF) to szybko szerząca się choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF więc choroba nie stwarza dla nich zagrożenia.
Najczęściej wprowadzenie wirusa ASF do kraju wolnego od tej choroby następuje poprzez transport, mięso, produkty mięsne, odpadki kuchenne i poubojowe pochodzące od chorych świń i dzików.
Liczne ogniska ASF u świń i dzików zanotowano na terytorium Kaukazu i Federacji Rosyjskiej, jedno na terytorium Ukrainy, a dwa ogniska na Białorusi, w odległości zaledwie 170 km od granicy z Polską.

JAK ROZPOZNAĆ AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ?

U świń mogą się pojawić następujące objawy:
– wysoka gorączka, z tym że gorączkujące świnie mają początkowo zachowany apetyt i zachowują się normalnie;
– licznie padnięcia świń w każdym wieku;
– sinica skóry uszu, brzucha i boków ciała, drobne, lecz liczne wybroczyny w skórze;
– duszność, pienisty lub krwisty wypływ z nosa;
– biegunka, często z domieszką krwi.

JAK ZAPOBIEGAĆ AFRYKAŃSKIEMU POMOROWI ŚWIŃ?
– Ograniczyć dostęp osobom postronnym do miejsc, gdzie znajdują się zwierzęta, szczególnie osobom, które w ostatnim czasie przebywały na terytorium Federacji Rosyjskiej lub Białorusi;
– zabezpieczyć gospodarstwo przed dostępem dzików;
– stosować w gospodarstwie procedury sanitarne, utrzymywać czystość, stosować odkażanie;
– nie wprowadzać do gospodarstwa zwierząt niewiadomego pochodzenia lub wykazujących objawy osłabienia;
– nie skarmiać zwierząt odpadkami żywności.

PODEJRZEWASZ WYSTĄPIENIE AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ?
Posiadacz zwierząt, który zauważył objawy nasuwające podejrzenie choroby zakaźnej jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia podejrzenia choroby. Jest to obowiązek ustawowy obwarowany sankcją karną. Zgłoszenie należy przekazać do powiatowego lekarza weterynarii lub właściwego miejscowo organu samorządu terytorialnego (wójta, burmistrza).

Więcej informacji na temat ASF można znaleźć na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii www.wetgiw.gov.pl

Call Now ButtonZadzwoń teraz