Nagroda Starosty Tarnogórskiego

Data publikacji: 9 grudnia 2015
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Do 15 grudnia przedłużony został termin składania wniosków o przyznanie Nagrody Starosty Tarnogórskiego za 2014 rok.
Nagroda może mieć charakter indywidualny lub zbiorowy i może być przyznawana osobom prawnym i fizycznym, a także innym podmiotom, których działalność i wyniki wpływają na rozwój naszego powiatu. Nagroda przyznawana jest od ubiegłego roku, w formie statuetek oraz dyplomów, w następujących kategoriach: kultura, sport oraz nauka i edukacja.


Do 15 grudnia przedłużony został termin składania wniosków o przyznanie Nagrody Starosty Tarnogórskiego za 2014 rok.
Nagroda może mieć charakter indywidualny lub zbiorowy i może być przyznawana osobom prawnym i fizycznym, a także innym podmiotom, których działalność i wyniki wpływają na rozwój naszego powiatu. Nagroda przyznawana jest od ubiegłego roku, w formie statuetek oraz dyplomów, w następujących kategoriach: kultura, sport oraz nauka i edukacja.

Nagroda w kategorii kultura jest przyznawana osobom fizycznym i instytucjom, organizacjom za szczególne osiągnięcia w kulturze, w szczególności za: inicjowanie nowatorskich form życia społeczno – kulturalnego, twórczość literacką, plastyczną, muzyczną, teatralną, fotograficzną, filmową oraz artystyczną prezentację dzieł sztuki, działalność twórczą i artystyczną stowarzyszeń społeczno – kulturalnych, realizację programów i przedsięwzięć kulturalnych, upowszechnianie czytelnictwa, muzealnictwa, muzyki, teatru, plastyki, tańca, fotografii oraz popularyzację wiedzy w wymienionych dziedzinach, ochronę dziedzictwa kultury.

Nagroda w kategorii sport jest przyznawana zawodnikom, klubom sportowym, trenerom i działaczom sportowym, wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej, w szczególności za: osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie, w tym zwłaszcza krajowym lub międzynarodowym, szczególną aktywność i wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej w dziedzinie kultury fizycznej, organizację imprez sportowych o zasięgu, co najmniej powiatowym, promujących powiat poprzez sport, podejmowanie działań sportowo – rekreacyjnych na rzecz mieszkańców powiatu, w tym szczególnie skierowanych dla dzieci i młodzieży.

Nagroda w kategorii nauka i edukacja jest przyznawana osobom fizycznym i instytucjom, organizacjom za szczególne osiągnięcia w nauce i edukacji, w szczególności za: wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, szczególną aktywność i zaangażowanie w działalność naukową i edukacyjną oraz podejmowanie innowacyjnych i ciekawych inicjatyw i przedsięwzięć w danej dziedzinie.

Nagroda przyznawana jest w oparciu o zgłoszenie kandydatury w formie pisemnej, na druku wniosku, stanowiącym załącznik do Regulaminu przyznawania Nagrody Starosty Tarnogórskiego. Wnioski będą rozpatrywane przez Komisję na podstawie Regulaminu. Skład Komisji oraz zasady przyznania Nagrody szczegółowo określa Regulamin. Serdecznie zapraszamy do składania wniosków.
Można je składać do 27 listopada – osobiście w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach, ul. Karłuszowiec 5, 42- 600
Tarnowskie Góry ( decyduje data wpływu do Kancelarii).

Laureatami ubiegłorocznej, pierwszej edycji nagrody byli: Rajner Smolorz, Uniwersytet Trzeciego Wieku i Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” z Nowego Chechła byli laureatami ubiegłorocznej edycji nagrody.

Regulamin i wniosek wraz z oświadczeniem kandydata publikujemy w załącznikach.

Call Now ButtonZadzwoń teraz