Podsumowanie stanu bezpieczeństwa

Data publikacji: 10 grudnia 2015
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Na ostatnim tegorocznym posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które odbyło się w Starostwie Powiatowym 9 grudnia, podsumowano działania straży pożarnej i policji, wysłuchano informacji o działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz omówiono stan przygotowań do Akcji „Zima”.


Na ostatnim tegorocznym posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które odbyło się w Starostwie Powiatowym 9 grudnia, podsumowano działania straży pożarnej i policji, wysłuchano informacji o działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz omówiono stan przygotowań do Akcji „Zima”.

O działalności Państwowej Straży Pożarnej na terenie powiatu i poza jego granicami opowiadał komendant powiatowy PSP, Ryszard Świderski. – Poziom interwencji w tym roku jest bardzo porównywalny do roku ubiegłego roku. Na 2211 odnotowanych wyjazdów tylko 494 stanowiły pożary, a pozostałe interwencje dotyczyły innych zagrożeń miejscowych oraz fałszywych alarmów – powiedział komendant. – Chcę podkreślić, że nasza Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej specjalizuje się w dwóch unikatowych obszarach. Jest to ratownictwo wysokościowe prowadzone przy wykorzystaniu technik alpinistycznych i ratownictwo poszukiwawcze realizowane z użyciem kamer termowizyjnych i wziernikowych. W tych specjalnościach działania naszej straży wychodzą poza obszar powiatu – relacjonował komendant Świderski.
W mijającym roku straż odnotowała 10 ofiar śmiertelnych – trzy osoby zginęły w wyniku pożaru wznieconego od niedopałka papierosa, a siedem w wyniku wypadków i innych zdarzeń losowych.
Komendant Świderski po raz kolejny zaapelował do przedstawicieli gmin, aby usprawniły one swoją współpracę ze strażą poprzez wyznaczenie gminnych koordynatorów, którzy mogliby przejmować interwencje w sprawach dotyczących porządku i bezpieczeństwea, za które odpowiadają gminy.

O pracy policji w mijającym roku opowiedział podinspektor Dariusz Radłowski. Podkreślił spadek liczby przestępstw popełnionych na terenie powiatu tarnogórskiego – było ich w tym roku 2582, podczas gdy w roku 2014 – 2776. Zaprezentował również szczegółową statystykę popełnionych przestępstw kryminalnych podziałem na kategorie.
– Warta podkreślenia jest szybka reakcja policjantów: od momentu zgłoszenia do podjęcia interwencji mija średnio 8 minut i 25 sekund na terenach miejskich i 11 minut 42 sekundy w terenach wiejskich – poinformował podinsp. Radłowski.
W ciągu minionych 11 miesięcy policjanci wykryli 210 przestępstw narkotykowych, w tym cztery przypadki wytwarzania narkotyków.
Powiatowa policja odnotowała w mijającym roku 29 tys. 254 wykroczenia i nałożyła 19 tys. 807 mandatów karnych. Kierowcy spowodowali na naszych drogach 139 wypadków ( w roku 2014 – 171) i 1346 kolizji. Zginęło 9 osób. Ranne zostały 182 osoby.
Wiele sił i środków zaangażowała w mijającym roku policja w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa podczas wyborów prezydenckich, referendum i wyborów parlamentarnych. Policjanci współpracowali także z organizatorami dziewięciu imprez masowych a także wyścigu kolarskiego „Tour de Pologne”. Zabezpieczali port lotniczy w Pyrzowicach w związku z organizacją 70-lecia wyzwolenia obozów zagłady Auschwitz-Birkenau i Dnia Pamięci Holokaustu.
Wiele pracy włożyli również policjanci w to, aby nie dochodziło do żadnych chuligańskich incydentów na stadionie „Gwarka”.

Prowadzący spotkanie starosta Józef Burdziak wyraził swoje uznanie dla pracy policjantów i strażaków w naszym powiecie, które przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

Stan przygotowań Zarządu Dróg Powiatowych do Akcji „Zima” omówił dyrektor Eugeniusz Wesołek. Poinformował on, że w obecnym sezonie zimowym odśnieżanie dróg powiatowych realizowane będzie na podstawie umów zawartych z wykonawcami w ubiegłym roku. Powiat podzielono na sześć rejonów. Na terenie gmin Tarnowskie Góry, Miasteczko Śląskie i Ożarowice zimowe utrzymanie dróg powiatowych realizowane będzie przez firmę BIO – EKOS Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Nowym Chechle przy ul. Leśnej 63. Na terenie gmin Świerklaniec i Radzionków prowadzone będzie przez Zakład Usługowy Konserwacja Terenów Zielonych Jacek Wieczorek z siedzibą w Bytomiu przy ul. Władysława Łokietka 4. Obowiązki zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Tworoga, Krupskiego Młyna, Kalet i Zbrosławic należeć będą do Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego Larix Sp. z o.o. z siedzibą w Lublińcu przy ul. Klonowej 11.
Sieć drogowa dróg powiatowych podzielona została na dwa standardy zimowe utrzymania. Standard II obejmuje 103 km dróg powiatowych, na których likwidacja śliskości powinna nastąpić w ciągu półtorej godziny od stwierdzenia takiego zjawiska, a luźny śnieg może zalegać na jezdni do czterech godzin od ustania opadów. Standard III obejmuje 164 km sieci dróg powiatowych, na których likwidacja śliskości powinna nastąpić w ciągu półtorej godziny od jego stwierdzenia, a luźny śnieg i błoto pośniegowe mogą występować do sześciu godzin od ustania opadów. – Droga w trzecim standardzie może być biała – powiedział dyrektor Wesołek. – Drogi w drugim standardzie powinny być czarne, ale bez intensywnego ruchu drogowego nie ma możliwości utrzymania drugiego standardu – podkreślił.
ZDP ma do dyspozycji wykonawców 20 pługo-piaskarek, 5 koparko-ładowarek i dwie równiarki.
Podobnie jak w latach ubiegłych, Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach prowadził będzie całodobowe dyżury. Wszelkie informacje dotyczące stanu dróg należy w pierwszej kolejności zgłaszać dyżurnym Akcji „Zima” pod numerami telefonu: 32 285 48 62 lub 607 930 002.
Obecni na spotkaniu przedstawiciele gmin Tarnowskie Góry, Radzionków, Miasteczko Śląskie, Kalety, Świerklaniec i Zbrosławice zapewnili, że ich samorządy są dobrze przygotowane na nadejście zimy i zimowe utrzymanie dróg o charakterze gminnym. Pozostałe gminy przysłały informacje na piśmie.

Call Now ButtonZadzwoń teraz