VI Powiatowy Konkurs Ekologiczny

Data publikacji: 11 grudnia 2015
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Drodzy nauczyciele i uczniowie szkół gimnazjalnych, pragniemy zachęcić Was do udziału w VI Powiatowym Konkursie Ekologicznym. Zwycięzcy otrzymują dodatkowe punkty przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.

Organizatorem VI Powiatowego Konkursu Ekologicznego dla szkół gimnazjalnych jest Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach. Celem konkursu jest rozwinięcie zainteresowania młodzieży ekologią, własnym środowiskiem, różnorodnością pozyskiwania energii i jej gospodarowaniem oraz kształtowanie współodpowiedzialności za swoje środowisko.


Drodzy nauczyciele i uczniowie szkół gimnazjalnych, pragniemy zachęcić Was do udziału w VI Powiatowym Konkursie Ekologicznym. Zwycięzcy otrzymują dodatkowe punkty przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.

Organizatorem VI Powiatowego Konkursu Ekologicznego dla szkół gimnazjalnych jest Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach. Celem konkursu jest rozwinięcie zainteresowania młodzieży ekologią, własnym środowiskiem, różnorodnością pozyskiwania energii i jej gospodarowaniem oraz kształtowanie współodpowiedzialności za swoje środowisko.

Proponujemy opracowanie następujących tematów:
1. Ekologia w encyklice papieskiej „Laudato si”
2. Produkcja protez i sprzętu ortopedycznego jako przejaw działania ekologicznego
3. Energetyka prosumencka wyrazem dbałości o środowisko
4. Czyste technologie węglowe w energetyce
5. Globalne ocieplenie klimatu
6. Zabytkowa Kopalnia Srebra wraz z tarnogórskimi podziemiami, stara się o wpis na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO – przekonaj turystę by odwiedził „miasto gwarków”.
7. Centralna Oczyszczalnia Ścieków w Tarnowskich Górach, czyli ekologia w pigułce.
8. Śląskie Centrum Recyklingu Sp. z o.o. w Gliwicach i jego znaczenie dla Powiatu Tarnogórskiego.

Eliminacje zostaną przeprowadzone w dziedzinach:
• pisemne opracowanie (czcionka Times New Roman, 12 pkt, do 20 stron, można dołączyć ilustracje i schematy)
• fotografia (dowolny format) lub makieta
• film (czas trwania do 4 minut) lub prezentacja (do 20 slajdów, czas trwania do 4 minut)

Wygląd pracy konkursowej: egzemplarz pracy należy opisać, podając imię i nazwisko autora pracy, imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna, adres szkoły, bibliografię (dotyczy kategorii 1 i 3).
Do pracy konkursowej należy dołączyć zgodę rodziców na udział w konkursie i publikację danych osobowych oraz wizerunku dziecka (tu pobierz – www.chemiktg.pl)

Terminy konkursu:
15.01.2016 – termin zgłaszania uczestnictwa – listę uczniów przygotowaną przez szkołę gimnazjalną ze wskazanymi nauczycielami-opiekunami prosimy przesyłać mailowo na adresy podane poniżej
25.02.2016 – termin oddania pracy konkursowej – sekretariat ZSCH-MiO Tarnowskie Góry , ul.Opolska 26

Kontakt z organizatorami:
• Ewa Cornik, tel: 508 736 524, e-mail: ewacornik@poczta.onet.pl
• Beata Wardulińska, tel: 698 448 158, e-mail: beatakosik@interia.pl
• Jarosław Wesołek, tel: 694 071 833, e-mail: weskom2@wp.pl

Jury ocenia prace konkursowe w każdej kategorii według następujących kryteriów:
• wartość merytoryczna pracy i jej powiązanie z tematem 0-10 punktów
• wartość artystyczna pracy 0-10 punktów

Oddane do oceny prace stają się własnością organizatora konkursu i nie podlegają zwrotowi.
Werdykt Jury jest publikowany w na stronie internetowej organizatora oraz w środkach masowego przekazu.
W sprawach spornych dotyczących regulaminu konkursu decyduje Rada Pedagogiczna organizatora zwykłą większością głosów. W sprawach spornych dotyczących werdyktu decyduje Jury zwykłą większością głosów. Od decyzji Jury przysługuje odwołanie do Dyrektora Szkoły Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników na stronie internetowej organizatora.

Patronat nad konkursem objęli:
Starosta Tarnogórski Józef Burdziak
Poseł na Sejm RP Barbara Dziuk
Poseł na Sejm RP Tomasz Głogowski
Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o.
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej

Call Now ButtonZadzwoń teraz