Program Centrum Kultury Śląskiej na 2016 rok

Data publikacji: 14 grudnia 2015
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Znany jest już program działania Centrum Kultury Śląskiej na 2016 r., który zapowiada się bardzo obiecująco. Rada Programowa w składzie: prof. Jan Szmatloch (przewodniczący), Mateusz Lewandowski i Krzysztof Miller dokonała wyboru inicjatyw artystycznych. Oczywiście ten „plan pracy” musi jeszcze zatwierdzić Starostwo Powiatowe, ponieważ CKS to instytucja kultury Powiatu Tarnogórskiego.
Plan jest bardzo ambitny, i jeśli starczy tzw. sił i środków, wernisaże przekształcą się w niezwykle interesujące wydarzenia artystyczne. Poniżej prezentujemy jedynie skrótową informację.


Znany jest już program działania Centrum Kultury Śląskiej na 2016 r., który zapowiada się bardzo obiecująco. Rada Programowa w składzie: prof. Jan Szmatloch (przewodniczący), Mateusz Lewandowski i Krzysztof Miller dokonała wyboru inicjatyw artystycznych. Oczywiście ten „plan pracy” musi jeszcze zatwierdzić Starostwo Powiatowe, ponieważ CKS to instytucja kultury Powiatu Tarnogórskiego.
Plan jest bardzo ambitny, i jeśli starczy tzw. sił i środków, wernisaże przekształcą się w niezwykle interesujące wydarzenia artystyczne. Poniżej prezentujemy jedynie skrótową informację.

Pierwsze wielkie otwarcie nastąpi 23 stycznia – będzie to wernisaż wielkiej wystawy audiowizualnej „Incidental & Accidental” Leszka Szurkowskiego i Ryszarda Tabaki.

Inne wystawy i autorzy z dziedziny fotografii:

„Prawosławie” (czerwiec – sierpień) – Krzysztof Kuzko, Dariusz Hankiewicz oraz inni fotografowie z grupy Motycz zaprezentują zdjęcia wiążące się tematycznie z prawosławiem (w planach otwarcia występ prawosławnego chóru);

Grzegorz Klatka (sierpień – październik) – reporter i dokumentalista, autor fotoreportaży z Polski, Czech, Litwy, Rosji, Izraela, Palestyny, Portugalii, Pakistanu, Indii, i USA;

Leszek Mądzik (październik – grudzień) – twórca fotografii kreacyjnej, poza tym malarz, scenograf oraz reżyser teatralny, założyciel autorskiej Sceny Plastycznej KUL. W planach otwarcia wystawy jest pokaz sztuki teatralnej albo przynajmniej kilkunastominutowy spektakl;

Marek Gaworski – fotografie odrestaurowanych rezydencji śląskiej szlachty (w ramach „Szlacheckiego weekendu III);

Uczniowie Liceum Plastycznego Zespołu Szkół Artystyczno-Propjektowych – fotografie (koniec września – październik);

Uwaga: w 2016 r. nie będzie wystawy „Twórcy Kultury Śląskiej”, ale kalendarz zostanie wydany, czemu będzie towarzyszyć album podsumowujący wszystkie edycje.

Wystawy plastyczne:

Kolekcja Anny i Teodora Segietów (styczeń – maj) – sztuka naiwna, która będzie prezentowana w kaplicy;

Prof. Ireneusz Walczak (kwiecień – maj) – wykładowca ASP w Katowicach;

„10 na 10 na 10” (czerwiec – lipiec) – wystawa nauczycieli przedmiotów artystycznych w Zespole Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach;
Maciej Mesznik – Tkaniny (lipiec – październik) – prezentacja unikatowej tkaniny artystycznej;

Wystawy historyczne:

„Kościoły” (maj – lipiec) – wystawa ze zbiorów Obersleschisches Landesmuseum w Rattingen;

„Ordery” (wrzesień – grudzień) – kolekcja ze zbiorów dr. Dariusza Wożnickiego (w ramach „Szlacheckiego weekendu III”);

„Górnoślązacy w polskiej i niemieckiej reprezentacji narodowej w piłce nożnej – wczoraj i dziś. Sport i polityka na Górnym Śląsku w XX wieku”;

Wystawa Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Inne:

„Szlachecki weekend III” obejmie wystawy jednocześnie w Centrum Kultury Śląskiej i w Pałacu w Jedlince, w planach jest także m.in. gra strategiczna.

W miesiącach październik, listopad i grudzień odbędą się warsztaty artystyczne pod kierunkiem Anny Osadnik.

(tekst: CKS)

Call Now ButtonZadzwoń teraz