Ogłoszenie o czwartym przetargu na sprzedaż działek gruntu położonych w Tarnowskich Górach przy ul. Zagórskiej

Data publikacji: 15 grudnia 2015
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza czwarty przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Tarnowskich Górach przy ul. Zagórskiej (jednostka ewidencyjna: Tarnowskie Góry, obręb: Strzybnica, karta mapy: 1 Ryb) stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego, obejmujących:
1) działkę gruntu nr 529/19 o pow. 0,0844 ha, oznaczoną jako Lz i ŁV, zapisaną w księdze wieczystej GL1T/00039126/0 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach;

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza czwarty przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Tarnowskich Górach przy ul. Zagórskiej (jednostka ewidencyjna: Tarnowskie Góry, obręb: Strzybnica, karta mapy: 1 Ryb) stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego, obejmujących:
1) działkę gruntu nr 529/19 o pow. 0,0844 ha, oznaczoną jako Lz i ŁV, zapisaną w księdze wieczystej GL1T/00039126/0 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach;
2) działkę gruntu nr 532/21 o pow. 0,3742 ha, oznaczoną jako Lz i ŁV, zapisaną w księdze wieczystej GL1T/00039126/0 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach;
3) udział ½ części w działce gruntu nr 527/19 o pow. 0,0728 ha, oznaczonej jako dr, zapisanej w księdze wieczystej GL1T/00072267/3 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach;
4) udziału ½ części w działce gruntu nr 530/21 o pow. 0,0066 ha, oznaczonej jako dr, zapisanej w księdze wieczystej GL1T/00072267/3 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach.

Cena wywoławcza całości wynosi 400 000 zł + 23% VAT.

Wadium w pieniądzu, w wysokości 20 000 zł lub w obligacjach Skarbu Państwa dopuszczonych do obrotu publicznego, o sumie nominałów 20 000 zł.

Czwarty przetarg odbędzie się w dniu 19 lutego 2016 roku o godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5, w sali 306.

Dodatkowe informacje, w tym na temat warunków przetargu oraz terminów oględzin nieruchomości, można uzyskać pod numerem telefonu (32) 381-37-74 lub w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ulicy Karłuszowiec 5, w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Mieniem pok. nr 112B, w godzinach pracy urzędu.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku.

Call Now ButtonZadzwoń teraz