Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 2, 2a

Data publikacji: 15 grudnia 2015
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul.

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 oraz umieszczony na stronie internetowej www.powiat.tarnogorski.pl, na okres od 15 grudnia 2015 roku do 5 stycznia 2016 roku, wykaz nieruchomości będącej własnością Powiatu Tarnogórskiego przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej udział Powiatu Tarnogórskiego w wysokości 925/10000 części w nieruchomości położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 2, 2a (jednostka ewidencyjna: Tarnowskie Góry, obręb: Tarnowskie Góry, karta mapy: 10), obejmującej działkę gruntu nr 413/108 o powierzchni 0,4858 ha, oznaczonej w całości jako Bi – inne tereny zabudowane, dla której w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach prowadzona jest księga wieczysta nr GL1T/00039594/1.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku.

Call Now ButtonZadzwoń teraz