Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego

Data publikacji: 30 grudnia 2015
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tarnogórskiego na rok 2016. Konsultacje mają formę zamieszczenia projektu aktu prawa miejscowego na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w celu wyrażenia pisemnej opinii przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w terminie do dnia 12 stycznia 2016 roku do Wydziału Zdrowia i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, ul.

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tarnogórskiego na rok 2016. Konsultacje mają formę zamieszczenia projektu aktu prawa miejscowego na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w celu wyrażenia pisemnej opinii przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w terminie do dnia 12 stycznia 2016 roku do Wydziału Zdrowia i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry.

Call Now ButtonZadzwoń teraz