V Gala Przedsiębiorczości w Kaletach

Data publikacji: 7 stycznia 2016
Herb Powiatu Tarnogórskiego

We wtorek, 5 stycznia, w kaletańskiej restauracji „Casyno” odbyła się zorganizowana przez Miasto Kalety V Gala Przedsiębiorczości. Na zaproszenie burmistrza Kalet Klaudiusza Kandzi uczestniczył w niej starosta tarnogórski Józef Burdziak.


We wtorek, 5 stycznia, w kaletańskiej restauracji „Casyno” odbyła się zorganizowana przez Miasto Kalety V Gala Przedsiębiorczości. Na zaproszenie burmistrza Kalet Klaudiusza Kandzi uczestniczył w niej starosta tarnogórski Józef Burdziak.

Po przemówieniu burmistrza Klaudiusza Kandzi, który przedstawił prezentację multimedialną podsumowującą rok 2015 w mieście i podziękował licznie przybyłym przedsiębiorcom za ich wkład w rozwój miasta poprzez m.in. utrzymywanie i tworzenie nowych miejsc pracy, odbyło się wręczenie dorocznych nagród dla przedsiębiorców.

Starosta Józef Burdziak wspólnie z burmistrzem Klaudiuszem Kandzią wręczyli statuetki „NESTOR BIZNESU” sześciorgu biznesmenom, którzy od wielu lat nieprzerwanie prowadzą swoją działalność w mieście. Statuetki otrzymali:
* Pan Andrzej Masłowski – PW „MASKOPOL” (od 03.01.1990 r.)
* Pan Witold Krus – Z.R.B. (od 01.04.1990 r.)
* Pan Sławomir Karbowski – Handel (od 15.06.1990 r.)
* Pan Benon Watoła – ZRB „DACHDEKER” (od 03.09.1990 r.)
* Pani Irena Ochman-Gryc – Sklep „MALUCH“ (od 09.10.1990 r.)
* Pan Józef Błaszczyk – „JB” (od 15.10.1990 r.)

Z kolei statuetkami w kategorii „ZŁOTE KOWADŁO BIZNESU” – nagrodą im. Jana Ferdinanda Koulhaasa – obdarowani zostali przez przewodniczącego Rady Miejskiej w Kaletach Eugeniusza Ptaka następujący przedsiębiorcy:
* Pan Tomasz Rapcinski – Firma Usługowo-Handlowa
* Pan Janusz Bien – ZW „BIEN”
* Pan Mirosław Konieczny – Studio Projektowe SPART

W wyborze laureatów w tej kategorii kapituła brała pod uwagę wysoką jakość i walory oferowanych wyrobów i usług, osiąganie sukcesów na rynku krajowym i zagranicznym, wyróżnianie się na tle konkurencji, dbanie o finanse gminy oraz o zatrudnianie jej mieszkańców.

Starosta tarnogórski Józef Burdziak, przemawiając do zgromadzonych przedsiębiorców i samorządowców, powiedział:
– Szanowny Panie Burmistrzu, szanowni Państwo, dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą galę. To dla mnie zaszczyt, a równocześnie okazja do przekazania kilku informacji o możliwościach rozwoju współpracy lokalnego biznesu z samorządem powiatowym. W powiecie tarnogórskim mamy możliwości wspierania aktywności gospodarczej i zamierzam takie działania podejmować. Oprócz Powiatowej Rady Rynku Pracy, w której aktywnie uczestniczy pan burmistrz Kalet Klaudiusz Kandzia, chcę utworzyć Radę Gospodarczą przy Staroście Tarnogórskim. Podczas mojej niedawnej wizyty w partnerskim powiecie Erlangen Hochstadt, tamtejszy starosta Alexander Tritthart zadeklarował, że podczas jego najbliższej roboczej wizyty w Tarnowskich Górach towarzyszyć mu będzie delegacja niemieckich przedsiębiorców. Mogłoby podczas tej wizyty powstać polsko-niemieckie forum gospodarcze. Już teraz zachęcam Państwa do udziału w nim, a w stosownym czasie skieruję do Państwa oficjalne zaproszenia. Mam zapewnienie wicekonsula Polski w Monachium Przemysława Gembiaka, że będzie aktywnie pośredniczył w nawiązywaniu kontaktów z firmami z całej Bawarii, zainteresowanymi współpracą z naszym powiatem. Pragnę Państwa również poinformować, że doprowadziłem do opracowania nowej mapy terenów inwestycyjnych dla inwestycji produkcyjnych. To kompleksowa, przejrzysta informacja o atrakcyjnych terenach będących własnością powiatu, zlokalizowanych na terenie Tarnowskich Gór i na pograniczu Tarnowskich Gór oraz gminy Świerklaniec. Mamy je teraz kompleksowo zewidencjonowane i możemy prezentować jako konkretne propozycje inwestycji, z konkretnym przeznaczeniem. Zachęcam Państwa do zainteresowania się tymi terenami. U progu nowego roku gratuluję wszystkim nagrodzonym dziś przedsiębiorcom, życząc Państwu powodzenia w działalności gospodarczej i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

W drugiej części gali odbyło się wystąpienie reprezentantów Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie na temat możliwości aplikowania o wsparcie dla sektora MŚP w ramach perspektywy unijnej 2014 – 2020, a także wystąpienie właścicieli biura doradczego ALTIMA na temat możliwości pozyskania finansowania dla przedsiębiorców z terenu miasta Kalety.

Call Now ButtonZadzwoń teraz