Rusza nowoczesny ośrodek dla dzieci niewidomych

Data publikacji: 8 stycznia 2016
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Pragniemy Państwa poinformować, że już w 2016 roku planowane jest rozpoczęcie nauki w Regionalnym Ośrodku Pomocy Niewidomym i Niedowidzącym w Ziemięcicach, w gminie Zbrosławice. Budowa ośrodka to projekt Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym, której prezes, Norbert Galla, jest członkiem Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Tarnogórskim.

Pragniemy Państwa poinformować, że już w 2016 roku planowane jest rozpoczęcie nauki w Regionalnym Ośrodku Pomocy Niewidomym i Niedowidzącym w Ziemięcicach, w gminie Zbrosławice. Budowa ośrodka to projekt Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym, której prezes, Norbert Galla, jest członkiem Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Tarnogórskim.
Ośrodek obejmujący szkołę podstawową i gimnazjum oraz pion terapeutyczny, wzorowany jest na rozwiązaniu niemieckiej Fundacji Instytutu Niewidomych w Würzburgu i powstał dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej. .
Specyfiką ośrodka będzie podział budynku na moduły, każdy przeznaczony dla poziomu edukacji – określonej grupy wiekowej i dostosowany do jej rozwoju. W ramach inwestycji powstaje szkoła z pionem terapeutycznym wraz z niezbędną infrastrukturą (media, parkingi, drogi wewnętrzne). Obiekt został tak zaprojektowany aby w przyszłości możliwa była jego rozbudowa pozwalająca poszerzyć zakres oraz liczbę osób korzystających z Ośrodka.
Ośrodek będzie składał się z dwóch części: tzw. segment główny, który będzie obejmował pomieszczenia szkoły podstawowej oraz gimnazjum a także pion terapeutyczny, część administracyjną i część techniczno-gospodarczą, internat. Budynki będą w całości dostępne dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wszystkie sanitariaty przy salach zajęć, pokojach oraz sanitariaty ogólnodostępne będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Charakter i zasady działania Ośrodka będą się opierały na wzorcach podobnego obiektu funkcjonującego w niemieckiej miejscowości Regensburg (Ratysbona). Wokół Ośrodka powstanie także park, boiska sportowe oraz tereny rekreacyjne. Wszystko po to, by objąć dzieci niewidome i niedowidzące z dodatkowymi dysfunkcjami stałą, kompleksową pomocą i towarzyszyć im na każdym etapie rozwoju fizycznego oraz emocjonalnego.
Możliwość kształcenia ( na poziomie: szkoły podstawowej i gimnazjum) w Ośrodku otrzyma 69 dzieci, z czego 36 zostanie zakwaterowanych w internacie.
Dla wszystkich dzieci dostępne będą: pomieszczenia do terapii wzroku (gabinet rehabilitacji wzroku), pomieszczenia do terapii indywidualnej, pomieszczenie jadalne (po zakończeniu zajęć), świetlica, gabinet psychologa, logopedy, gabinet lekarski – pierwszej pomocy, sala wielofunkcyjna ( rehabilitacji ruchowej, sala komputerowa, muzykoterapii, terapii SI).

Uczniami mogą być dzieci i młodzież w wieku od 6 do 24 lat:
Dzieci z dysfunkcją układu wzrokowego.
Dzieci oraz młodzież niewidoma i słabowidząca ze sprzężoną niepełnosprawnością:
– niepełnosprawność ruchowa,
– upośledzenie umysłowe od stopnia lekkiego do głębokiego,
– wady słuchu,
– przewlekłe choroby,
– zespoły neurologiczne,
– zaburzenia zachowania.
Wstępną deklarację umieszczenia dziecka w ośrodku można pobrać ze strony Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym pod adresem www.rfnp.org/fundacja
Więcej szczegółów – na ulotce, którą publikujemy jako załącznik do niniejszej informacji.

Call Now ButtonZadzwoń teraz