Zmiany w Powiatowej Radzie Rynku Pracy

Data publikacji: 14 stycznia 2016
Herb Powiatu Tarnogórskiego

13 stycznia w Starostwie Powiatowym odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Powiatowej Rady Rynku Pracy. Starosta Józef Burdziak dokonał zmian w jej składzie, odwołując Aleksandrę Król-Skowron i powołując radną Krystynę Trzęsiok jako reprezentanta Powiatu Tarnogórskiego.


13 stycznia w Starostwie Powiatowym odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Powiatowej Rady Rynku Pracy. Starosta Józef Burdziak dokonał zmian w jej składzie, odwołując Aleksandrę Król-Skowron i powołując radną Krystynę Trzęsiok jako reprezentanta Powiatu Tarnogórskiego.

Krystyna Trzęsiok urodziła się w Bytomiu, mieszka w Kamieńcu. W Radzie Powiatu reprezentuje mieszkańców gminy Zbrosławice. To jej pierwsza kadencja w samorządzie powiatowym, poprzednio była radną Gminy Zbrosławice, gdzie pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej. W Radzie Powiatu pracuje w Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych. Jest członkiem klubu radnych Inicjatywy Obywatelskiej.
Z wykształcenia jest magistrem pedagogiki w zakresie wychowania przedszkolnego. W 1982 r. ukończyła studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie. Jest mężatką i matką dwóch dorosłych synów. Jej rodzina od lat jest zaangażowana społecznie w działalność na rzecz lokalnego sportu – piłki nożnej. Jej zainteresowania to muzyka, gra na instrumencie, podróże i dobra książka. Była wieloletnim nauczycielem i dyrektorem Gminnego Przedszkola nr 3 w Kamieńcu.

– Kieruję się w swoim wyborze wyłącznie względami merytorycznymi, a także przekonaniem, że Powiatowa Rada Rynku Pracy powinna pracować ponad wszelkimi podziałami, skupiając się na działalności dla dobra mieszkańców powiatu – podkreślił starosta, wręczając Krystynie Trzęsiok akt powołania.

Oto obecny skład Powiatowej Rady Rynku Pracy przy Staroście Tarnogórskim:

Przewodniczący:
Mariusz Długajczyk – Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach

Członkowie:
Krystyna Trzęsiok – Powiat Tarnogórski
Klaudiusz Kandzia – Gmina Kalety
Jarosław Czapla – Powiat Tarnogórski
Henryk Lesiak – Forum Związków Zawodowych
Piotr Kursatzky – OPZZ Województwa Śląskiego
Zbyszek Klich – NSZZ Solidarność, Region Śląsko-Dąbrowski
Blandyna Kąkol – Śląska Izba Rolnicza
Jadwiga Kubisa – Wolny Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców
Czesław Jata – Stowarzyszenie Kupców Tarnogórskich

Podczas wczorajszego spotkania Rada pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez Ewę Brachaczek, dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, projekt podziału otrzymanych na 2016 rok środków Funduszu Pracy na realizację zadań samorządu powiatu – to jest na finansowanie programów promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Wyraziła także pozytywną opinię na temat projektu „Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2016 – 2020”. Poparła także plan uruchomienia nowego kształcenia w zawodzie technik hutnik w Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach.

Call Now ButtonZadzwoń teraz