Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Mickiewicza 29

Data publikacji: 15 stycznia 2016
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż, nieruchomości będącej własnością Powiatu Tarnogórskiego, położonej w Tarnowskich Górach przy ul.Mickiewicza 29 (jednostka ewidencyjna: Tarnowskie Góry, obręb: Tarnowskie Góry, karta mapy: 1), obejmującej działkę gruntu nr 5661/88 o powierzchni 0,3925 ha, oznaczoną w całości jako Bi – inne tereny zabudowane, dla której w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach prowadzona jest księga wieczysta nr GL1T/00053397/4, zabudowaną nieużytkowanym budynkiem 4-kondygnacyjnym, podpiwniczonym o całkowitej powierzchni wy

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż, nieruchomości będącej własnością Powiatu Tarnogórskiego, położonej w Tarnowskich Górach przy ul.Mickiewicza 29 (jednostka ewidencyjna: Tarnowskie Góry, obręb: Tarnowskie Góry, karta mapy: 1), obejmującej działkę gruntu nr 5661/88 o powierzchni 0,3925 ha, oznaczoną w całości jako Bi – inne tereny zabudowane, dla której w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach prowadzona jest księga wieczysta nr GL1T/00053397/4, zabudowaną nieużytkowanym budynkiem 4-kondygnacyjnym, podpiwniczonym o całkowitej powierzchni wynoszącej 6 141,77 m2.

Cena wywoławcza 2 250 000 zł. Sprzedaż zabudowanej działki zgodnie z art. 43 ust.1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług jest zwolniona z podatku VAT.

Wadium w pieniądzu, w wysokości 112 500 zł lub w obligacjach Skarbu Państwa dopuszczonych do obrotu publicznego, o sumie nominałów 112 500 zł.

Drugi przetarg odbędzie się w dniu 18 marca 2016 roku, o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5, w sali 306.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ulicy Karłuszowiec 5 (parter) oraz opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej – zakładka „obwieszczenia i zawiadomienia”. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (032) 381-37-74 lub w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach przy ulicy Karłuszowiec 5, w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Mieniem, w godzinach pracy urzędu.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku.

Call Now ButtonZadzwoń teraz