Rusza konkurs recytatorski „Mały OKR 2016”

Data publikacji: 19 stycznia 2016
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Etap powiatowy konkursu recytatorskiego „Mały OKR 2016” odbędzie się 1 marca 2016 roku w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Gliwickiej 36 w Tarnowskich Górach. Karty zgłoszeniowe będą przyjmowane w PMDK do 12 lutego.
„Mały OKR” to konkurs o zasięgu regionalnym, adresowany do uczniów szkół podstawowych (recytacja) i gimnazjów (recytacja, „wywiedzione ze słowa”, poezja śpiewana.
Warunkiem udziału jest przygotowanie repertuaru odpowiadającego założeniom wybranej kategorii wiekowej.

Etap powiatowy konkursu recytatorskiego „Mały OKR 2016” odbędzie się 1 marca 2016 roku w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Gliwickiej 36 w Tarnowskich Górach. Karty zgłoszeniowe będą przyjmowane w PMDK do 12 lutego.
„Mały OKR” to konkurs o zasięgu regionalnym, adresowany do uczniów szkół podstawowych (recytacja) i gimnazjów (recytacja, „wywiedzione ze słowa”, poezja śpiewana.
Warunkiem udziału jest przygotowanie repertuaru odpowiadającego założeniom wybranej kategorii wiekowej.
Zgłoszenie do etapu powiatowego odbywa się poprzez złożenie w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Tarnowskich Górach, przy ul. Gliwickiej 36, wypełnionych czytelnie kart zgłoszeniowych uczestników, którzy zostali wyłonieni w eliminacjach szkolnych. Ostateczny termin zgłoszeń upływa 12 lutego 2016 roku (piątek). Recytatorzy zgłoszeni po terminie nie będą brani pod uwagę.
Szczegółowe informacje – pod numerem 32/285-29-74.
Regulamin konkursu „Mały OKR” i kartę zgłoszeniową do pobrania publikujemy w załącznikach.

Zadzwoń teraz