Sprawdzaj czym oddychasz!

Data publikacji: 27 stycznia 2016
Herb Powiatu Tarnogórskiego

W związku z występującymi na obszarze województwa śląskiego wysokimi i bardzo wysokimi poziomami stężeń pyłu zawieszonego, przypominamy, że informacja o jakości powietrza dostępna jest całodobowo na stronach internetowych Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska w Katowicach: www.katowice.wios.gov.pl, w zakładce „Śląski Monitoring Powietrza”.
Tam można sprawdzić aktualne dane z najbliższej okolicy naszego miejsca zamieszkania lub pobytu.


W związku z występującymi na obszarze województwa śląskiego wysokimi i bardzo wysokimi poziomami stężeń pyłu zawieszonego, przypominamy, że informacja o jakości powietrza dostępna jest całodobowo na stronach internetowych Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska w Katowicach: www.katowice.wios.gov.pl, w zakładce „Śląski Monitoring Powietrza”.
Tam można sprawdzić aktualne dane z najbliższej okolicy naszego miejsca zamieszkania lub pobytu.

Główną przyczyną złej jakości powietrza w województwie śląskim jest emisja z indywidualnego ogrzewania budynków. Ta szkodliwa emisja związana jest przede wszystkim ze spalaniem paliw kiepskiej jakości, w bardzo wielu przypadkach w starych piecach, o złych parametrach energetycznych, powodujących niecałkowite spalanie i powstawanie dużej ilości dymu emitowanego przez komin. W okresie sezonu grzewczego jakość powietrza jest zła przez większą część czasu, na terenie prawie całego województwa śląskiego, szczególnie w strefach zabudowy mieszkaniowej.

Pył powoduje negatywne skutki zdrowotne dla każdego z nas, ale grupami ludności szczególnie narażonymi na drażniące działanie pyłu zawieszonego są: osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa), osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (astma, przewlekła choroba płuc), osoby starsze oraz dzieci.

W związku z tym zalecane jest, aby takie osoby, jak kierownicy domów pomocy społecznej, dyrektorzy szkół, przedszkoli, żłobków, placówek służby zdrowia, korzystali z ostrzeżeń przesyłanych poprzez Regionalny System Ostrzegania (RSO), w szczególności z wykorzystaniem aplikacji zainstalowanej w urządzeniach mobilnych, np. w smartfonie. Poniżej informacja na temat korzystania z tego systemu.

INFORMACJA NA TEMAT KORZYSTANIA Z RSO

I. Instalacja programu RSO (Regionalny System Ostrzegania) na telefonach komórkowych pracujących pod kontrolą systemu Android, Windows Phone oraz iOS
1. Uruchomić w smartfonie połączenie z siecią Internet (uaktywniona funkcja transmisji danych).
2. Uruchomić aplikację Google PLAY/MarketPlace/AppStore.
3. Wyszukać w aplikacji Google PLAY/MarketPlace/AppStore program o nazwie RSO lub Regionalny System Ostrzegania (pobranie programu jest bezpłatne).
4. Zainstalować program RSO wyrażając zgodę na otrzymywanie powiadomień „Push”).
5. Uruchomić program RSO i w ustawieniach wybrać województwo, z którego mają być przekazywane komunikaty.
Uwaga. Do prawidłowej pracy i bieżącej aktualizacji komunikatów po stronie użytkownika mobilnej aplikacji RSO wymagane jest połączenie z siecią Internet.

II. Informacje ogólne o systemie RSO

• Założenia ogólne RSO
http://www.tvp.pl/rso/aktualnosci/zalozenia-ogolne-rso/16323939
• Jak działa RSO?
http://www.tvp.pl/rso/aktualnosci/regionalny-system-ostrzegania-juz-dziala-zobacz-jak/18468697
http://www.tvp.pl/rso/aktualnosci/regionalny-system-ostrzegania-rso/16323840
• RSO – aplikacja mobilna dla smartfonów
http://www.tvp.pl/rso/aktualnosci/rso-aplikacja-mobilna-dla-smartfonow/16323973
• RSO na Platformie Hybrydowej TVP
http://www.tvp.pl/rso/aktualnosci/rso-na-platformie-hybrydowej-tvp/16323951

Call Now ButtonZadzwoń teraz