Unia Europejska sfinansowała sprzęt dla szpitala

Data publikacji: 1 lutego 2016
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. B.Hagera w dniu 05.03.2009r. złożył wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą „Zakup niezbędnego sprzętu medycznego do poprawy jakości i bezpieczeństwa hospitalizowanych pacjentów Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego w Tarnowskich Górach”. Finansowanie projektu realizowane jest przez Unię Europejską poprzez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet: IX. Zdrowie i rekreacja, Działanie: 9.1. Infrastruktura lecznictwa zamkniętego.

Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. B.Hagera w dniu 05.03.2009r. złożył wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą „Zakup niezbędnego sprzętu medycznego do poprawy jakości i bezpieczeństwa hospitalizowanych pacjentów Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego w Tarnowskich Górach”. Finansowanie projektu realizowane jest przez Unię Europejską poprzez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet: IX. Zdrowie i rekreacja, Działanie: 9.1. Infrastruktura lecznictwa zamkniętego.
Projekt otrzymał pozytywne opinie komisji oceny projektów, czego efektem było zawarcie z Zarządem Województwa Śląskiego w Katowicach w dniu 22.12.2009 roku umowy o numerze UDA-RPSL.09.01.00-00-010/09-00 na realizację projektu nr 528 o całkowitej wartości : 3 715 820,37 PLN (wydatki kwalifikowane 3 715 820,37 PLN, dofinansowanie z EFRR 85% 3 158 447,31 PLN, wartość wkładu własnego – 557 373,06 PLN).
Po zweryfikowaniu faktur z zestawieniem sprzętu medycznego do dofinansowania całkowita wartość projektu uległa zmniejszeniu, w związku z czym wystąpiono o sporządzenie aneksu do umowy na całkowitą wartość projektu: 3 666 531,94 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 3 116 552,15 PLN. Zmianie uległa również ilość dofinansowanego sprzętu medycznego ze 116 sztuk na 114.

W ramach projektu zakupiono sprzęt medyczny oraz doposażono oddziały i pracownie szpitala.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się pod adresem:
www.wspsa.pl/node/166

Call Now ButtonZadzwoń teraz