Otwarty konkurs ofert z zakresu kultury

Data publikacji: 2 lutego 2016
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2016 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Termin składania ofert upływa w dniu 24 lutego 2016 roku.
Szczegółowe informacje m.in. o:
– wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania;
– zasadach przyznawania dotacji;
– terminach i warunkach realizacji zadania
znajdują się w treści Uchwały Zarządu Powiatu Tarnogórskiego nr 110/417/2016 z dnia 1 lutego 2016 roku.

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2016 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Termin składania ofert upływa w dniu 24 lutego 2016 roku.
Szczegółowe informacje m.in. o:
– wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania;
– zasadach przyznawania dotacji;
– terminach i warunkach realizacji zadania
znajdują się w treści Uchwały Zarządu Powiatu Tarnogórskiego nr 110/417/2016 z dnia 1 lutego 2016 roku.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 16, pok. 102, tel. 32 381 87 53.
Rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 10 stycznia 2010 r. (Dz. U. z 2011, nr 6 poz. 25).

Call Now ButtonZadzwoń teraz