Pieniądze dla organizacji

Data publikacji: 5 lutego 2016
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Nie tylko Powiat Tarnogórski (o czym informujemy powyżej) ale również Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarte konkursy na realizację zadań publicznych:
– w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki w 2016 r.
Terminy składania ofert do 23.02.2016 r.
– konkurs pod nazwą „Profilaktyka chorób układu krążenia”.
Terminy składania ofert do 31 marca 2016 r.
– konkurs pod nazwą: „Profilaktyka cukrzycy”.
Terminy składania ofert do 31 marca 2016 r.

Nie tylko Powiat Tarnogórski (o czym informujemy powyżej) ale również Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarte konkursy na realizację zadań publicznych:
– w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki w 2016 r.
Terminy składania ofert do 23.02.2016 r.
– konkurs pod nazwą „Profilaktyka chorób układu krążenia”.
Terminy składania ofert do 31 marca 2016 r.
– konkurs pod nazwą: „Profilaktyka cukrzycy”.
Terminy składania ofert do 31 marca 2016 r.
– na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w ramach „Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowanego na lata 2012-2016” w 2016 roku.
Terminy składania ofert do 14 kwietnia 2016 r.
– w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Terminy składania ofert do 17 lutego 2016 r.
– w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w 2016 r.
Terminy składania ofert do 17 lutego 2016 r. do godz. 14:00

Trwa również nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych oraz nabór innych kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowych.

Szczegóły na stronie www.slaskie.pl w zakładce Konkursy Trwające
Bezpośredni link:
http://www.slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=41&dzi=1&rok&typ=0&id_menu=645

Call Now ButtonZadzwoń teraz