Roczna narada w Komendzie Powiatowej Policji

Data publikacji: 5 lutego 2016
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Z udziałem starosty tarnogórskiego Józefa Burdziaka odbyła się 3 lutego narada roczna kierownictwa Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach. Omówiono stan bezpieczeństwa w powiecie tarnogórskim oraz wyniki osiągnięte przez tarnogórskich policjantów w 2015 roku. Jednocześnie określono priorytety w walce z przestępczością na rok bieżący.

Z udziałem starosty tarnogórskiego Józefa Burdziaka odbyła się 3 lutego narada roczna kierownictwa Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach. Omówiono stan bezpieczeństwa w powiecie tarnogórskim oraz wyniki osiągnięte przez tarnogórskich policjantów w 2015 roku. Jednocześnie określono priorytety w walce z przestępczością na rok bieżący.
Naradę rozpoczął mł.insp. Tadeusz Stuchlik, komendant powiatowy policji w Tarnowskich Górach, składając podziękowania za ciężką pracę wszystkim policjantom i pracownikom komendy. Komendant podziękował także władzom powiatu i miasta za wsparcie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa. W naradzie uczestniczył pierwszy zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Katowicach insp. Roman Rabsztyn, starosta tarnogórski, burmistrz Tarnowskich Gór, przedstawiciele prokuratury i sądu. Komendant Stuchlik przedstawił stan bezpieczeństwa w powiecie oraz realizację przedsięwzięć, mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa. Scharakteryzował najistotniejsze zadania dla funkcjonariuszy garnizonu śląskiego oraz co należy i w jaki sposób poprawić, aby tarnogórzanom żyło się bezpieczniej, wystawiając jednocześnie pozytywną ocenę pracy tarnogórskich funkcjonariuszy.

Starosta Józef Burdziak powiedział:
– Szanowny Panie Komendancie, Szanowni Państwo! Bardzo się cieszę, że po raz kolejny miałem okazję zapoznać się ze sprawozdaniem, które potwierdza skuteczność, sprawność działania, jednym słowem – profesjonalizm funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji. Z przedstawionych przez Państwa danych wynika, że mieszkańcy powiatu tarnogórskiego mogą się czuć bezpiecznie, a w sytuacjach zagrożenia mogą liczyć na szybką i skuteczną pomoc organów ścigania. Samorząd powiatowy, który reprezentuję, swoją troskę o bezpieczeństwo okazuje m.in., w ten sposób, że w miarę posiadanych środków finansowych stara się wspierać funkcjonariuszy policji w ich działaniach. Pragnę poinformować, że w tegorocznym budżecie powiatu zostało zarezerwowanych 20 tys. zł na dodatkowe patrole nad zalewem Nakło-Chechło i akwenem Zielona w Kaletach w okresie letnim oraz na paliwo do radiowozów dla dodatkowych służb. Ponadto mamy zabezpieczone środki finansowe na wynagrodzenia dla psychologów udzielających we współpracy z policją wsparcia dzieciom, które padły ofiarą przemocy. Zarezerwowaliśmy także 50 tysięcy złotych na dofinansowanie zakupu nowych radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji. Z przedstawicielami policji, straży pożarnej, prokuratury i sądu spotykamy się w ciągu roku regularnie, na posiedzeniach Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, analizując stan bezpieczeństwa na terenie powiatu i planując działania zmierzające do jego poprawy.
Pragnę serdecznie podziękować w imieniu mieszkańców powiatu tarnogórskiego funkcjonariuszom i pracownikom Komendy Powiatowej Policji, Prokuratury Rejonowej i Sądu Rejonowego za ich ciężką i odpowiedzialną pracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa w naszym powiecie.

Przy okazji środowej narady w Komendzie Powiatowej Policji przedstawiono bieżący temat dotyczący map zagrożeń – nowego programu MSWiA. Pierwszy etap tworzenia interaktywnych map odbywa się poprzez konsultacje z instytucjami mającymi wpływ na stan bezpieczeństwa. Następnym krokiem będą spotkania policjantów z mieszkańcami. Mapa zagrożeń dla powiatu tarnogórskiego ma zostać zbudowana w oparciu o działania służb (policja, straż pożarna, straż miejska) i na podstawie informacji od mieszkańców. Dzięki ścisłej współpracy instytucjonalnej pojawią się na niej informacje o wykroczeniach, przestępstwach, wypadkach i interwencjach nie tylko z policyjnych statystyk. Efektem końcowym mają być ogólnodostępne na stronach internetowych informacje o potencjalnych zagrożeniach, w konkretnym, wybranym przez obywatela, miejscu na mapie.

W załączniku publikujemy prezentację o stanie porządku i bezpieczeństwa w powiecie za lata 2011 – 2015.

Call Now ButtonZadzwoń teraz