Debata o mapie zagrożeń

Data publikacji: 11 lutego 2016
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Powiatowe konsultacje społeczne na temat tworzonej przez policję krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa odbyły się 11 lutego w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

Powiatowe konsultacje społeczne na temat tworzonej przez policję krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa odbyły się 11 lutego w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.
– Doceniam fakt, że utworzenie krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa, obejmującej obszar całej Polski, jest jednym z priorytetów komendanta głównego policji oraz resortu spraw wewnętrznych i administracji – powiedział starosta tarnogórski Józef Burdziak, witając uczestników spotkania. – Ponieważ w przygotowaniu tej mapy niezwykle ważne są wyniki badań opinii społecznej oraz wnioski z debat i konsultacji społecznych, cieszę się, że jako starosta mogę przyczynić się do jej powstania, udostępniając Państwu pomieszczenia Starostwa Powiatowego i służąc pomocą w zorganizowaniu dzisiejszej debaty. Życzę Państwu ożywionej i owocnej dyskusji i tego, aby powiatowa mapa zagrożeń, która powstanie w efekcie naszych wspólnych działań, stała się skutecznym narzędziem, służącym dalszej poprawie stanu bezpieczeństwa w powiecie tarnogórskim – dodał starosta.

W debacie, którą prowadził komendant powiatowy policji, mł. insp. Tadeusz Stuchlik, uczestniczyli członkowie Zarządu Powiatu Tarnogórskiego, przedstawiciele Biura Bezpieczeństwa Publicznego Starostwa Powiatowego, Państwowej Straży Pożarnej, WOPR-u, Straży Ochrony Kolei oraz innych służb, instytucji i organizacji zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa.
Spotkanie w starostwie było częścią ogólnopolskich konsultacji społecznych, jakie prowadzi policja przed opracowaniem mapy zagrożeń. Podobne debaty na terenie powiatu tarnogórskiego odbyły się już w Tworogu, Ożarowicach, Krupskim Młynie, Miasteczku Śląskim, Kaletach i Radzionkowie.
Mapa zagrożeń jest projektem, mającym poprawić bezpieczeństwo publiczne, dzięki precyzyjnemu zdiagnozowaniu problemów, pozyskiwaniu informacji od społeczności lokalnych, a następnie działaniom profilaktycznym, w tym edukacyjnym.
Pierwszy wariant mapy ma się pojawić na stronach internetowych policji już pod koniec lutego.

Call Now ButtonZadzwoń teraz