Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy

Data publikacji: 15 lutego 2016
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Na podstawie art. 35 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1774 ze zm.) Starosta Tarnogórski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy. Wykaz obejmuje nieruchomość położoną na terenie gminy Miasteczko Śląskie oznaczoną jako działka nr 1670/1 obręb Żyglin.

Na podstawie art. 35 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1774 ze zm.) Starosta Tarnogórski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy. Wykaz obejmuje nieruchomość położoną na terenie gminy Miasteczko Śląskie oznaczoną jako działka nr 1670/1 obręb Żyglin.

Call Now ButtonZadzwoń teraz