Ogłoszenie o czwartym przetargu pisemnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości położonej w Świerklańcu przy ulicy Wiosennej

Data publikacji: 16 lutego 2016
Herb Powiatu Tarnogórskiego

ZARZĄD POWIATU TARNOGÓRSKIEGO

informuje o przeznaczeniu do sprzedaży, w trybie czwartego przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości będącej własnością Powiatu Tarnogórskiego położonej w Świerklańcu przy ul. Wiosennej, przy skrzyżowaniu z drogą krajową DK 78 (jednostka ewidencyjna: Świerklaniec, obręb: Świerklaniec, karta mapy 6) stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu nr 676/6 o pow. 1,9762 ha oznaczoną w części 0,1490 ha jako Lz, w części 1,7906 ha jako ŁIV, w części 0,0366 ha jako W-ŁIV, zapisaną w księdze wieczystej nr GL1T/00057209/8 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach.


ZARZĄD POWIATU TARNOGÓRSKIEGO

informuje o przeznaczeniu do sprzedaży, w trybie czwartego przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości będącej własnością Powiatu Tarnogórskiego położonej w Świerklańcu przy ul. Wiosennej, przy skrzyżowaniu z drogą krajową DK 78 (jednostka ewidencyjna: Świerklaniec, obręb: Świerklaniec, karta mapy 6) stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu nr 676/6 o pow. 1,9762 ha oznaczoną w części 0,1490 ha jako Lz, w części 1,7906 ha jako ŁIV, w części 0,0366 ha jako W-ŁIV, zapisaną w księdze wieczystej nr GL1T/00057209/8 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach.

Cena wywoławcza 840 000,00 zł (VAT zw. na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 w związku z art. 2 pkt. 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług).

Wadium w pieniądzu, w wysokości 42 000,00 zł lub w obligacjach Skarbu Państwa dopuszczonych do obrotu publicznego, o sumie nominałów 42 000,00 zł.

Czwarty przetarg pisemny nieograniczony odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2016 roku o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5, w sali 306.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ulicy Karłuszowiec 5 (parter) oraz opublikowane na stronie internetowej Powiatu www.powiat.tarnogorski.pl – zakładka ogłoszenia i komunikaty i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej – zakładka obwieszczenia i zawiadomienia.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (032) 381-37-74 lub w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ulicy Karłuszowiec 5, w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Mieniem, w godzinach pracy urzędu.
Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.

Call Now ButtonZadzwoń teraz